Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Παρασκευή 14 Αυγούστου 2015

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την προμήθεια κλιματιστικού.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Πληροφορίες :Σταματία Μιχελή                                                     Τήνος     14/8/2015
Δ/νση:Ευαγγελιστρίας 72                                                              Α.Π.: 9966
Ταχ. Κώδικας :84200
Τηλ.:2283360132
Φαξ:2283360139
e-mail: dtoikonomiki@1516.syzefxis.gov.gr
       Προς κάθε ενδιαφερόμενοΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την προμήθεια κλιματιστικού

Αξιότιμοι κύριοι,
προκειμένου ο Δήμος Τήνου να προβεί στην προμήθεια κι εγκατάσταση κλιματιστικού σώματος για τα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές, παρακαλούμε όπως καταθέσετε, έως την Δευτέρα 24 Αυγούστου 2015 και ώρα 15:00 σε κλειστό φάκελο, έντυπο προσφοράς , πλήρως συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο στο Πρωτόκολλο του Δήμου. Ο φάκελος θα αναγράφει στο εξωτερικό του μέρος τον τίτλο της προμήθειας , την επωνυμία και τη διεύθυνση του προσφέροντος.
            Στην προσφορά σας θα πρέπει να αναγράφετε εάν οι προσφερόμενες τιμές συμπεριλαμβάνουν ή όχι το ΦΠΑ. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται το διάστημα των
3 ημερών από την ημερομηνία της ανάθεσης. Ως τόπος παράδοσης ορίζεται Δημαρχείο επί της οδού Ευαγγελιστρίας και τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον ανάδοχο.
Το κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση αλλαγής των τιμών θα πρέπει να μας ενημερώσετε εγγράφως.
Η εκτέλεση της προμήθειας γίνεται βάση της υπ’ αριθμόν 11389/1993 Απόφαση Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ) .
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.


Ο Δήμαρχος Τήνου


Σίμος ΟρφανόςShare:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας