Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την προμήθεια υποβρύχιας ανοξείδωτης αντλίας για το φράγμα στη Βακέτα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ  Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
* Ευαγγελιστρίας 72,  Τ.Κ. : 842 00, Τήνος
Πληροφ.: Σταματία Μιχελή
Τηλ.: 22833 60132 Φαξ. 2283360139
e-mail:dtoikonomiki@1516.syzefxis.gov.gr
 
Τήνος, 5 Ιουνίου  2015

Αρ. Πρωτ. 6482
       Προς κάθε ενδιαφερόμενοΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την προμήθεια υποβρύχιας ανοξείδωτης αντλίας για το φράγμα στη Βακέτα

Αξιότιμοι κύριοι,
προκειμένου ο Δήμος Τήνου να προβεί στην προμήθεια υποβρύχιας αντλίας (και αναλωσίμων τοποθέτησης) για το φράγμα στη Βακέτα σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές, παρακαλούμε όπως καταθέσετε, άμεσα σήμερα
έως την ώρα 14:00 σε κλειστό φάκελο, το έντυπο προσφοράς , πλήρως συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο στο Πρωτόκολλο του Δήμου. Ο φάκελος θα αναγράφει στο εξωτερικό του μέρος τον τίτλο της προμήθειας , την επωνυμία και τη διεύθυνση του προσφέροντος.
            Στην προσφορά σας θα πρέπει να αναγράφετε εάν οι προσφερόμενες τιμές συμπεριλαμβάνουν ή όχι το ΦΠΑ .  Χρόνος παράδοσης ορίζεται η Τρίτη 9/6/2015.Ως τόπος παράδοσης ορίζεται το φράγμα στη Βακέτα και τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον ανάδοχο.
Το κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή.
Η εκτέλεση της προμήθειας γίνεται βάση της υπ’ αριθμόν 11389/1993 Απόφαση Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ) .
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.


Η αρμόδια Αντιδήμαρχος


Αναστασία Δεληγιάννη-Άσπρου

Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας