Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Πέμπτη 4 Ιουνίου 2015

Δελτίο Τύπου Συντονιστικής Επιτροπής για τα θέματα του Π.Ι.Ι.Ε.Τήνου

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ
ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ TOY Π.Ι.Ι.Ε.ΤΗΝΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
----------------------------

Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα, η οποία εκλέχθηκε από την Παντηνιακή Λαϊκή Συνέλευση, την 02-11-2014, για τα θέματα που αφορούν στο Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου-τα οποία ανέκυψαν μετά την ψήφιση του Ν. 4301/2014-μετά από πρόσκληση του προέδρου της κ. Σίμου Ορφανού, συνεδρίασε στην Τήνο, τη Δευτέρα 18-05-2015 και ώρα 13.30, και αφού εξέτασε και αποτίμησε τις μέχρι τούδε γενικότερες επί του θέματος εξελίξεις επελήφθη των ακόλουθων δύο ειδικότερων επ’ αυτού θεμάτων:

Α) Ενημέρωση από τον Δήμαρχο Τήνου και πρόεδρο της άνω Συντονιστικής Επιτροπής κ. Σίμο Ορφανό επί των μέχρι στιγμής δεδομένων σχετικά με τη συζητούμενη, στις 05-06-2015, αίτηση ακύρωσης του Δήμου Τήνου, του Δημάρχου Τήνου και του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τήνου που κατατείνει στην ακύρωση των σ’ αυτήν αναφερομένων πράξεων (κατά των οποίων και στρέφεται) δια των οποίων επικυρώθηκαν οι αρχαιρεσίες της 07-12-2014 προς ανάδειξη των μελών της Δ.Ε. του Π.Ι.Ι.Ε.Τ. και
Β) Επιδίωξη νέας συνάντησης με τα κόμματα του συνταγματικού τόξου της ελληνικής βουλής προς επίσπευση διαδικασιών για άμεση κατάργηση των άρθρων: 20 και 50 του ν. 4301/2014, της παραγράφου 6 του άρθρου 51 του ν. 4301/2014, καθώς και όσων διατάξεων του νόμου 4235/2014 άπτονται του Π.Ι.Ι.Ε.Τ. και σύμφωνα με τα (ειδικότερον) διαλαμβανόμενα στο αμέσως προηγούμενο δελτίο τύπου της συντονιστικής επιτροπής.
Επακολούθησε διεξοδική ενημέρωση και συζήτηση επί των ανωτέρω θεμάτων κατά την οποία:
α) Ο Δήμαρχος ενημέρωσε τα υπόλοιπα μέλη της συντονικής επιτροπής για την άσκηση εκ μέρους της Δ.Ε. του Π.Ι.Ι.Ε.Τ. τής από 13-05-2015 παρέμβασης υπέρ του κύρους των πράξεων που προσβάλλονται με την ανωτέρω αναφερόμενη αίτηση ακυρώσεως του Δήμου Τήνου κ.λ.π., η οποία (παρέμβαση της Δ.Ε. του Π.Ι.Ι.Ε.Τ.) συνεκδικάζεται μετ’ αυτής, ήτοι στις 05-06-2015. Επί πλέον κατέστησε γνωστό ότι ο σχετικός φάκελος έχει ήδη εμπλουτισθεί τόσο με τα κείμενα των παραιτήσεων των μελών της Δ.Ε. του Π.Ι.Ι.Ε.Τ. όσο και με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Αδελφότητας των εν Αθήναις Τηνίων δια της οποίας δεν ενεκρίθη ο απολογισμός του Δ.Σ. του άνω σωματείου,  κατακρίθηκε με σφοδρότητα η ακολουθηθείσα απ’ αυτό τακτική και ο τρόπος ενεργείας του σχετικά με τα επίμαχα θέματα που αφορούν στο Π.Ι.Ι.Ε.Τ., καθώς και η απ’ αυτό κατά σύστημα επιδεικνυόμενη περιφρόνηση στην τήρηση των δημοκρατικών διαδικασιών ως προς την άσκηση της διοίκησής του και για τις επιλογές του σε θέματα μείζονος σημασίας, ως το επίμαχο. Διαβεβαίωσε δε ότι όποιο άλλο, συνεπίκουρο των απόψεών μας, στοιχείο προκύψει μέχρι της εκδικάσεως της υποθέσεως θα ληφθεί μέριμνα ώστε άμεσα να περιληφθεί στον εν θέματι φάκελο. Τέλος ανέφερε ότι ο ορισθείς επί της υποθέσεως εισηγητής δεν έχει ακόμα καταθέσει την εισήγησή του.
β) Αποφασίσθηκε να ορισθεί και κλεισθεί, με πρωτοβουλία και ενέργειες του Δημάρχου, εκ νέου συνάντηση με τα κόμματα του συνταγματικού τόξου της ελληνικής βουλής, το αργότερο μέσα στο πρώτο εικοσαήμερο του Ιουνίου 2015, για άμεση ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας προς κατάργηση των διατάξεων των νόμων που πιο πάνω αναφέρθηκαν και την, μετά ταύτα, δημιουργία εκείνου του πλαισίου που θα θωρακίζει και κατοχυρώνει το Ιερό μας ΄Ιδρυμα από κάθε μελλοντική κατ’ αυτού επιβουλή.

Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης επί των παραπάνω θεμάτων ο εκ των μελών της συντονιστικής επιτροπής και τέως δήμαρχος Τήνου κ. Παναγιώτης Κροντηράς έθεσε υπ’ όψη των στην Τήνο υπολοίπων μελών της: αα) Την κατ’ αυτού διαδικτυακή παρέμβαση τού στην Αθήνα μέλους της συντονιστικής επιτροπής κ. Ξενοφώντα Μπρουντζάκη (που αφορμάται από πρόσφατη, τότε, επί του θέματος τοποθέτηση του κ. Κροντηρά δια της οποίας αιτήθηκε ενημέρωσης από το Δήμαρχο για τα αποτελέσματα των στην Αθήνα συναντήσεων μελών της συντονιστικής επιτροπής με αντιπροσωπείες κομμάτων για τα θέματα του Π.Ι.Ι.Ε.Τ.) και η οποία-όπως είπε-περιέχει άκρως προσβλητικές, μειωτικές και υβριστικές κατά του προσώπου του εκφράσεις και ββ) Την επίσης διαδικτυακή απάντησή του επί της ρηθείσης αναρτήσεως του κ. Μπρουντζάκη.
Μας ενημέρωσε, ακολούθως ότι η επίμαχη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Τήνου έχει μαγνητοσκοπηθεί και, όντας ανηρτημένη στο διαδίκτυο, μπορεί ο οποιοσδήποτε θελήσει να λάβει ακριβή και πλήρη γνώση των κατ’ αυτήν διαμειφθέντων. Τέλος ζήτησε τη συμπαράσταση των υπολοίπων μελών της συντονιστικής επιτροπής και την ηθική αποκατάστασή του ώστε να μπορέσει να συνεχίσει να συνυπάρχει μετ’ αυτών στον κοινό αγώνα για την πολύπλευρη και λυσιτελή κατοχύρωση του Π.Ι.Ι.Ε.Τ.
Επί του ανωτέρω τεθέντος θέματος τα στην Τήνο μέλη της συντονιστικής επιτροπής ομόφωνα αποφάσισαν τα ακόλουθα:
α) Διατρανώνουν για μία ακόμα φορά την απόφασή τους να διαφυλάξουν με κάθε τρόπο και κάθε θυσία, ως κόρη οφθαλμού, αδιάσπαστη και αρραγή την ενότητα του τηνιακού λαού προς αποτελεσματική προάσπιση, ενίσχυση και θωράκιση του καθεστώτος του Π.Ι.Ι.Ε.Τ., σύμφωνα με το περιεχόμενο της διαθήκης των κτητόρων του. Δηλώνουν δε ότι τιμούν εξ ίσου όλα τα μέλη της συντονιστικής επιτροπής, καθώς και το σύνολο των αγωνιζομένων προς ευόδωση του άνω σκοπού μας συμπατριωτών μας.
β) Συγχαίρουν τον κ. Μπρουντζάκη για την υπ’ αυτού επιδεικνυόμενη ανιδιοτελή μαχητικότητα και την μεγάλη προσφορά του για την ευόδωση του αγώνα μας στο μέγιστο αυτό για το νησί μας και το Π.Ι.Ι.Ε.Τ. θέμα και θεωρούν ότι η τελευταία αυτή παρέμβασή του υπερβαίνει τα εσκαμμένα και τον αδικεί. Εκτιμούν (θέλουν να πιστεύουν) ότι η βιαστική έκρηξή του με τις ακραίες και προσβλητικές, κατά του κ. Κροντηρά, εκφράσεις που αυτή περιέχει αποτελεί προϊόν παραπληροφόρησής του από κάποιον καλοθελητή, που, αντικειμενικά, δεν υπηρετεί το συμφέρον της Τήνου και του Π.Ι.Ι.Ε.Τ.
γ) Θεωρούν ότι το περιεχόμενο της διαδικτυακής παρέμβασης του κ. Μπρουντζάκη και η όλη απόλυτη τοποθέτησή του συγκροτείται από εκφράσεις άδικες, αναντίστοιχες με τα όσα διαμείφθηκαν στην επίμαχη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου (που προφανώς δεν είχε προσωπική γι’ αυτές αντίληψη κατά τη στιγμή της παρέμβασής του), υπερβολικές, μειωτικές και προσβλητικές κατά του προσώπου του κ. Κροντηρά και εκφράζουν την ευχή και προτρέπουν να αποφεύγονται εφεξής τέτοιες εκφράσεις που δεν ευνοούν (εάν δεν αντιμάχονται) τον κοινό μας αγώνα ούτε συμβάλλουν στη διατήρηση της τόση επιθυμητής μεταξύ μας ενότητας· οι όποιες δε διαφορές ή διαφωνίες μεταξύ συμπατριωτών (ως εν προκειμένω) καλό είναι να τίθενται ελεύθερα στη συντονιστική επιτροπή και να επιλύονται με πνεύμα κατανόησης, καλής πίστης και χωρίς ποτέ να χάνουμε τον στόχο στον οποίο άπαντες οφείλουμε να αποβλέπουμε. Χωρίς να μειώνουμε, ούτε κατ’ ελάχιστο, την αποφασιστικότητά μας και δίχως να κάνομε αβαρίες στις διεκδικήσεις μας επιβάλλεται να πρυτανεύει η ευπρέπεια, η μετριοπάθεια και η κοσμιότητα στη συμπεριφορά των μελών της συντονιστικής επιτροπής, παρά τις όποιες επί μέρους μεταξύ τους διαφορές, για να μην κλονίζεται το θεμέλιο της εμπιστοσύνης που απαιτείται να διέπει τις σχέσεις τους. Στα πλαίσια αυτά και αφού εκφράζουν τη συμπαράστασή της στον, δικαίως θιγέντα, κ. Κροντηρά συνιστούν χαμήλωμα των τόνων, καταλλαγή και καταβολή προσπάθειας προς συναινετική λύση της όποιας παρεξήγησης υπήρξεν η γενεσιουργός αιτία του θέματος αυτού.
Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα με νεώτερη απόφασή της θα ενημερώσει τον Τηνιακό λαό για τις περαιτέρω ενέργειες και την κλιμάκωση του αγώνα της, εάν και εφόσον χρειαστεί.
 
Για την Συντονιστική Επιτροπή
Ο Δήμαρχος Τήνου


Σίμος Ι. Ορφανός
Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας