Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2015

Εγγραφές στο Νηπιαγωγείο Εξωμβούργου (Καλλονή)

1/Θ Νηπιαγωγείο  Εξωμβούργου 


Α ν α κ ο ί ν ω σ η 

Οι εγγραφές στο 1/Θ Νηπιαγωγείο Εξωμβούργου με έδρα την Καλλονή, θα γίνονται από 1 έως 18 Ιουνίου 2015, εργάσιμες ημέρες και ώρες 8:30 - 12:30πμ. Τηλ. 2283051122.

Στο νηπιαγωγείο εγγράφονται σύμφωνα με το Νόμο νήπια:
Γεννημένα έως και 31 Δεκεμβρίου 2010 και προνήπια γεννημένα έως και 31 Δεκεμβρίου 2011.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού από το Δήμο. 
2. Βιβλιάριο Υγείας του παιδιού.
3. Ατομικό Δελτίου Υγείας Μαθητής (Α.Δ.Υ.Μ.), παρέχεται από το νηπιαγωγείο
4. Απόδειξη τηλεφώνου Ο.Τ.Ε. ή Δ.Ε.Η., για την επιβεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων νηπίου
5. Υπεύθυνη δήλωση γονέα για την ασφαλή προσέλευση κι αποχώρηση του παιδιού (δίδεται από το νηπιαγωγείο)

Η Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου

Ιωσηφίνα Μαρία Παλαμάρη 


Share:

Πρόγραμμα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories