Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2015

Ορισμός Αντιδημάρχου υπεύθυνου για την εποπτέια και την εύρυθμη λειτουργία του Ελικοδρομίου του Δήμου Τήνου μέχρι και 28-2-2017.

Share:

Πρόγραμμα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories