Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2015

Ορισμός Αντιδημάρχου υπεύθυνου για την εποπτέια και την εύρυθμη λειτουργία του Ελικοδρομίου του Δήμου Τήνου μέχρι και 28-2-2017.