Τρίτη, 9 Ιουνίου 2015

Πνευματικό - Εκπολιτιστικό Κέντρο Πανόρμου: Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας δημοπρασιών και εκτίμησης ακινήτων (άρθρα 1 και 7 Π.Δ. 270/81).