Κυριακή, 10 Μαΐου 2015

Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος oικον. έτους 2015, του Δήμου Τήνου.

Share:

Πρόγραμμα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories