Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Τετάρτη 27 Μαΐου 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ: «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ LIFE»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Τήνος,   27  Μαΐου 2015

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                 Αριθ. Πρωτ. :  6012
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ

Πληροφορίες: Α.Βιδάλης
Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 72                             ΠΡΟΣ   ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
Τ.Κ.: 84200    
Τηλ.:  22833-60133
Fax 22833-60139      

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ:

«ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ LIFE»

            Ο Δήμος Τήνου, στα πλαίσια του Ευρωπαικού συγχρηματοδοτούμενου έργου «Ανάπτυξη και εφαρμογή πιλοτικού συστήματος για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων στην Τήνο σε συμφωνία με την Οδηγία Πλαίσιο για τα Στερεά Απόβλητα» με κωδικό ISWN-TINOS LIFE 10/ENV/GR/000610  και συγκεκριμένα για τις ανάγκες του Διεθνούς Συνεδρίου , πρέπει να καλύψει τις υπηρεσίες μετακίνησης των συμμετεχόντων και των επισκεπτών του στους χώρους του συνεδρίου και σε επιλεγμένα σημεία του νησιού .
Προκειμένου  ο Δήμος Τήνου να προβεί στην ανάθεση παροχής της ενλόγω υπηρεσίας, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σύμφωνα με την επισυναπτόμενη τεχνική περιγραφή, τις έγγραφες προσφορές τους,  σφραγισμένες, στο γραφείο προμηθειών του Δήμου Τήνου  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 έως 15:00, έως την
2 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη.
            Οι προσφορές μπορούν επίσης να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην υπηρεσία μας και στην Δ/νση : Δήμος Τήνου, Δ/νση Οικονομικών, Γραφείο Προμηθειών,  Ευαγγελιστρίας 72,  Τ.Κ. 84200, έως και την παραπάνω ημερομηνία.
            Η ανάθεση των παραπάνω υπηρεσιών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 και με την διαδικασία της απ΄ ευθείας ανάθεσης με απόφαση του Δημάρχου, στον ενδιαφερόμενο εκείνον που θα προσφέρει την χαμηλότερη τιμή.
                        Πληροφορίες :Αρμόδιος υπάλληλος Βιδάλης Αναστάσιος (22833-60133-dtprogram@1516.syzefxis.gov.gr ) .         
                                                                       
                        Ο Δήμαρχος
                                                                                                                                                  

                                                                                               Σίμος Ορφανός 

Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας