Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Τετάρτη 27 Μαΐου 2015

13η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τήνου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Τήνος,  25 Μαΐου 2015  
    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ                                                 
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ                                                                      Αριθμ. Συν.  13 /2015               
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
                       
                                                                               Π ρ ο ς :  Τα Μέλη της
Πληροφορίες:    Β.Φόρτωμας                                                    Οικονομικής  Επιτροπής     
Τηλ. :22833 60142                                                                 Δήμου Τήνου
Fax : 22833 60139                                                                 ΕΝΤΑΥΘΑ
                                                 
          


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

          Αφού λάβαμε υπόψη τις διατάξεις του άρθρων 75 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/πρώτο/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Ευαγγελιστρίας 72,  1ος όροφος) στις 29  Μαΐου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα  11:00 π.μ. σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, με τα ακόλουθα θέματα  ημερησίας διατάξεως:


ΘΕΜΑ   1ο  

Έγκριση πρακτικού φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κυλικείου του κλειστού Γυμναστηρίου Τήνου.

ΘΕΜΑ   2ο


Έγκριση πρακτικού φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου κάτωθεν της σκάλας του παλαιού δημαρχείου επί της οδού Γ.Γάφου της πόλεως Τήνου του Δήμου Τήνου.

ΘΕΜΑ   3ο  


Έγκριση πρακτικού φανερής και προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση του αγροτεμαχίου για την εγκατάσταση μονάδας δεματοποίησης απορριμμάτων του Δήμου Τήνου.
ΘΕΜΑ   4ο  Έγκριση πρακτικού ΙΙ του διαγωνισμού «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Τήνου και των Νομικών του Προσώπων».φανερής και προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την ενοικίαση παραλιών Δήμου Τήνου».
ΘΕΜΑ   5ο  


Έγκριση πρακτικού « Κατακύρωση διαγωνισμού με τίτλο ‘’Διαχείριση αιτημάτων καθημερινότητας του πολίτη’’».
ΘΕΜΑ   6ο  


Ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου στο Εφετείο Αιγαίου κατά τη συζήτηση της  έφεσης της Ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία « Αντώνιος Γκιων και Σια ΟΕ» κατά της με αρ. 24 ΕΙΔ/2013 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου.
ΘΕΜΑ   7ο  


Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2015 Κληροδοτήματος Φωκίωνος και Μοσχούλας Πλυτά.
ΘΕΜΑ   8ο  


Έγκριση ψήφισης δαπανών Κληροδοτήματος Φωκίωνος και Μοσχούλας Πλυτά.
ΘΕΜΑ   9ο  


Λήψη απόφασης ανάθεσης έργου «Κατασκευή υποδομών για την τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων οδών στη Δημοτική Κοινότητα Τήνου, προϋπολογισμού 6.800,00 Ευρώ.
ΘΕΜΑ  10ο  


Λήψη απόφασης ανάθεσης έργου «Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων ελικοδρομίου Τήνου», προϋπολογισμού 5.800,00 Ευρώ.
ΘΕΜΑ  11ο  


Λήψη απόφασης ανάθεση έργου «Διαμόρφωση εξωτερικού χώρου κλειστού γυμναστηρίου», προϋπολογισμού 6.800,00 Ευρώ.
ΘΕΜΑ  12ο  


Λήψη απόφασης ανάθεσης έργου «Συντήρηση οδοστρωμάτων ΤΚ Κτικάδου ΔΕ Εξωμβούργου, Δήμου Τήνου »,, προϋπολογισμού 5.000,00 Ευρώ.
ΘΕΜΑ  13ο  


Λήψη απόφασης ανάθεσης έργου «Έργα συντήρησης χώρου δεματοποίησης σκουπιδιών»,  προϋπολογισμού 6.800,00 Ευρώ.

ΘΕΜΑ  14ο  


Λήψη απόφασης ανάθεσης έργου «Επισκευή δεξαμενών Τ.Κ. Στενής,  ΔΕ Εξωμβούργου, Δήμου Τήνου »,  προϋπολογισμού 6.800,00 Ευρώ.
ΘΕΜΑ  15ο  


Τροποποίηση κανονιστικής απόφασης ρύθμισης κυκλοφορίας περιοχών Δήμου Τήνου.
ΘΕΜΑ  16ο  


Ανάθεση εισήγησης από νομικό σχετικά με τη δυνατότητα  ή μη νομικής κάλυψη υπαλλήλου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Τήνου διωκόμενου για αδίκημα που του αποδίδεται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του.

ΘΕΜΑ  17ο  

Ψήφιση πιστώσεων αμοιβής δικηγόρων.
ΘΕΜΑ  18ο  


Έγκριση διάθεση πίστωσης  προς τη ΔΕΔΔΗΕ για την επέκταση ισχύος παροχής ρεύματος π. Δημοτικού Σχολείου Καρυάς, Δ.Κ. Τήνου.
  
ΘΕΜΑ  19ο  

Πρόταση αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015, Δήμου Τήνου.
  
ΘΕΜΑ  20ο  


Ψήφιση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 του Δήμου Τήνου.
  
ΘΕΜΑ  21ο  

Εξέταση και λήψη απόφασης επί αιτημάτων δημοτών.


Ο Πρόεδρος της Οικονομικής ΕπιτροπήςΣίμος Ορφανός

     Δήμαρχος Τήνου
Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας