Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Δευτέρα 25 Μαΐου 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ :«ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ LIFE ISWM-TINOS»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      Τήνος,   25  Μαϊου 2015

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                Αριθ. Πρωτ. :  5840
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ
Πληροφορίες: Α.Βιδάλης
Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 72               ΠΡΟΣ   ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
Τ.Κ.: 84200    
Τηλ.:  22833-60133
Fax:   22833-60139      

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ :«ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ LIFE ISWM-TINOS»

            Ο Δήμος Τήνου, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου «Ανάπτυξη και εφαρμογή πιλοτικού συστήματος για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων στην Τήνο σε συμφωνία με την Οδηγία Πλαίσιο για τα Στερεά Απόβλητα» με κωδικό ISWN-TINOS LIFE 10/ENV/GR/000610  και συγκεκριμένα για τις ανάγκες του Διεθνούς Συνεδρίου , ο Δήμος Τήνου πρέπει να καλύψει την διαρκή υποστήριξή του σε όλες τις εργασίες που σχετίζονται με τον σχεδιασμό και την παραγωγή πληροφοριακού υλικού , την καταχώριση δημοσιευμάτων και ανακοινώσεων στα ΜΜΕ και στα social media, στο πλαίσιο των δράσεων προβολής και δημοσιότητας του έργου. Προκειμένου  ο Δήμος Τήνου να προβεί στην ενλόγω ανάθεση παροχής υπηρεσιών, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις έγγραφες προσφορές τους, σφραγισμένες, στο γραφείο προμηθειών του Δήμου Τήνου  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 έως 14:00, έως την
29 Μαϊου 2015, ημέρα Παρασκευή.
            Οι προσφορές μπορούν επίσης να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην υπηρεσία μας και στην Δ/νση : Δήμος Τήνου, Δ/νση Οικονομικών, Γραφείο Προμηθειών,  Ευαγγελιστρίας 72,  Τ.Κ. 84200, έως και την παραπάνω ημερομηνία.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι επιχειρήσεις που  ασκούν διαφημιστικές δραστηριότητες .             
            Η ανάθεση των παραπάνω υπηρεσιών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 και με την διαδικασία της απ΄ ευθείας ανάθεσης με απόφαση του Δημάρχου, στο ενδιαφερόμενο εκείνον που θα προσφέρει την συνολικά χαμηλότερη τιμή , με την προϋπόθεση ότι αυτός  θα πληρεί τους όρους που θέτει η σχετική μελέτη-Τεχνική Περιγραφή της εργασίας.
                        Πληροφορίες :Αρμόδιος υπάλληλος Βιδάλης Αναστάσιος (22833-60133-dtprogram@1516.syzefxis.gov.gr ) , αντίγραφα της Μελέτης, παρέχονται στην ιστοσελίδα του Δήμου Τήνου (www.dimostinou.eu).      
                                                                       
                Ο Δήμαρχος Τήνου
                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                           Σίμος Ορφανός  

Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας