Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Δευτέρα 18 Μαΐου 2015

Απάντηση του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γιάννη Σιώτου στο Δελτίο Τύπου του "Κοινό Τηνιών"

Διαβάζοντας το δελτίο τύπου του ‘Κοινού Τηνίων’ θεώρησα ότι ο συντάκτης του είτε παρακολούθησε συνεδρίαση άλλου Δήμου είτε (εάν παρακολούθησε τη συνεδρίαση της 4ης Μαΐου, τότε) αντιπολιτεύεται ευθέως την επικεφαλής αυτού (κ. Αλβέρτη), καυτηριάζοντας τη στάση της.

Ειδικότερα, από το βίντεο της επίμαχης συνεδρίασης αποδεικνύεται ξεκάθαρα η ανακριβή και κακόβουλη κριτική του συντάκτη, καθότι φαίνεται ότι υπέβαλλα (όπως υποχρεούμαι) την πρόταση της κ. Αλβέρτη προς συζήτηση και περαιτέρω έλαβα τη συγκατάθεση της ίδιας για τη συζήτηση της οικείας πρότασης της στην επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ., ως θέμα ημερήσιας διάταξης και μάλιστα με εισηγήτρια την ίδια!!!

Όσον αφορά το θέμα της «ενοικίασης παραλιών» γνωστοποίησα εμπρόθεσμα, δηλαδή τουλάχιστον μια ημέρα πριν τη συνεδρίαση, στους δημοτικούς συμβούλους (και στην κ. Αλβέρτη) όλα τα απαραίτητα έγγραφα και εν γένει
στοιχεία που αφορούσαν το προκείμενο ζήτημα. Το γεγονός αυτό, επιβεβαιώνεται, μεταξύ άλλων, από τη στάση της κ. Αλβέρτη, η οποία δεν υπέβαλλε σχετικό παράπονο ούτε πριν τη συνεδρίαση ούτε και κατά τη διάρκεια της. Το θυμήθηκε τάχα οψίμως 11 ημέρες μετά; ή η παράταξη της τη μέμφεται ξανά ;

Περαιτέρω, τόσο οι διατάξεις του Καλλικράτη όσο και ο κανονισμός θέτουν αυστηρούς περιορισμούς στην ενεργό συμμετοχή των ιδιωτών σε Δ.Σ, κυρίως για λόγους ισότητας, ευταξίας και οικονομίας χρόνου των συνεδριάσεων, τονίζοντας ότι, αποτελεί δυνητική ευχέρεια και όχι υποχρέωση του Δ.Σ. να καλεί πολίτες να τοποθετηθούν σ’ αυτό.

Το γεγονός αυτό, τηρείται απαρέγκλιτα από το Προεδρείο, το οποίο επανειλημμένως έχει καλέσει εκ των προτέρων (ως απαιτείται) σε συνεδριάσεις ιδιώτες για να συμβάλλουν με τις τοποθετήσεις τους στην καλύτερη διαμόρφωση της απόφασης ενώ αποκλειστικά και μόνο σε ζητήματα υψίστου τοπικού ενδιαφέροντος (βλ. Π.Ι.Ι.Ε.Τ. και ΧΥΤΥ), με την συναίνεση του σώματος, έχει δώσει το βήμα σε πάμπολλους παρευρισκόμενους πολίτες. Αυτό εξήγησα επαρκώς και ορισμένως στους δυο συγκεκριμένους πολίτες (στους οποίους υπογραμμίστηκε η δυνατότητα τους να απευθυνθούν σε άλλα όργανα του Δήμου), διαφορετικά θα φαινόμουν άδικος σε άλλους συμπολίτες μου και ανακόλουθος στο Δ.Σ., γεγονός που το σώμα αποδέχτηκε αναντίρρητα, όπως καταφαίνεται στο συγκεκριμένο βίντεο. Ο ισχυρισμός για δήθεν προνομιακή μεταχείριση του κ. Δελασούδα ως ιδιώτη καταρρίπτεται παραχρήμα, αφού όπως καταφαίνεται στο επίμαχο βίντεο, ο λόγος του δόθηκε στο στάδιο των απαντήσεων-πληροφοριών (εκ μέρους του Δημάρχου) από τον ίδιο τον Δήμαρχο, τη προεξέχουσα θέση του οποίου υπογραμμίζουν συχνά οι Καλλικρατικές διατάξεις.

Τέλος, έχει αποδειχθεί, πολλάκις, εκ μέρους του Προεδρείου η λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου για την ευταξία της συνεδρίασης και η καταδίκη κάθε εκτροπής από τη νόμιμη διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση, τυχόν θιγόμενος Δημοτικός Σύμβουλος έχει το αναφαίρετο δικαίωμα δυνάμει του Κανονισμού του Δ.Σ. να επικαλεστεί, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, παρεμπίπτοντα ή προσωπικά ζητήματα, τα οποία, όμως, οφείλει να στηρίξει σε συγκεκριμένη διάταξη του κανονισμού ή της νομοθεσίας, διαφορετικά ο Πρόεδρος απορρίπτει την επίκληση. Για τα ζητήματα αυτά αποφαίνεται σχετικά ο Πρόεδρος και σε περίπτωση που διατυπωθούν αντιρρήσεις αποφασίζει σχετικά το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο.

Αν δεν με απατά η μνήμη μου, η κ. Αλβέρτη στην τότε συνεδρίαση δεν επικαλέστηκε τέτοιου είδους ζήτημα. Βεβαίως κανείς δεν θα μπορούσε να εμποδίσει κάποιον σύμβουλο ή παράταξη να επικαλεστεί τέτοιο (εάν, όντως υφίσταται) εκ των υστέρων ούτε βεβαίως κανείς θα μπορούσε να με εμποδίσει να σχηματίσω την πεποίθηση ότι το Κοινό Τηνίων επιδίδεται σε έωλες και αστήρικτες αιτιάσεις, παραβιάζοντας το πνεύμα του Κανονισμού.

Τούτων δοθέντων, φρονώ, ότι κάποιος δεν μπορεί να μιλά για παραβίαση του κανονισμού αν δεν τον έχει μελετήσει επαρκώς ο ίδιος και περαιτέρω ότι η αφόρητη ελαφρότητα των πολιτικών αντιπαραθέσεων δεν μπορεί να ξεπερνά το μέτρο, παραχαράσσοντας τα όσα διημείφθησαν.

Με τιμή
Γιάννης Αντ. Σιώτος
Πρόεδρος Δ.Σ
Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας