Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Τρίτη 19 Μαΐου 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ : «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΜΕΣΩ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Τήνος,   19  Μαΐου 2015

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                        Αριθ. Πρωτ. :  5585
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ

Πληροφορίες: Α.Βιδάλης
Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 72                             ΠΡΟΣ   ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
Τ.Κ.: 84200    
Τηλ.:  22833-60133
Fax 22833-60139      

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ :

«ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΜΕΣΩ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ»

            Ο Δήμος Τήνου, στα πλαίσια του Ευρωπαικού συγχρηματοδοτούμενου έργου «Ανάπτυξη και εφαρμογή πιλοτικού συστήματος για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων στην Τήνο σε συμφωνία με την Οδηγία Πλαίσιο για τα Στερεά Απόβλητα» με κωδικό ISWN-TINOS LIFE 10/ENV/GR/000610  και συγκεκριμένα για τις ανάγκες του Διεθνούς Συνεδρίου , ο Δήμος Τήνου πρέπει να καλύψει την μεταφορά και την διαμονή 8 επίσημων καλεσμένων εισηγητών ,ο προϋπολογισμός της ανωτέρω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των  6.765,00€, συμπεριλαμβανομένου   ΦΠΑ 23%.
Προκειμένου  ο Δήμος Τήνου να προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών Μεταφοράς και Φιλοξενίας εισηγητών διεθνούς συνεδρίου μέσω ταξιδιωτικού πρακτορείου, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις έγγραφες προσφορές τους, σφραγισμένες, στο γραφείο προμηθειών του Δήμου Τήνου  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 έως 14:00, έως την
25 Μαϊου 2015, ημέρα Δευτέρα.
            Οι προσφορές μπορούν επίσης να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην υπηρεσία μας και στην Δ/νση : Δήμος Τήνου, Δ/νση Οικονομικών, Γραφείο Προμηθειών,  Ευαγγελιστρίας 72,  Τ.Κ. 84200, έως και την παραπάνω ημερομηνία.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει έχουν σήμα λειτουργίας του ΕΟΤ για έναρξη και λειτουργία  Τουριστικού Γραφείου  σύμφωνα και με τις διατάξεις του ν.393/1976.      
            Η ανάθεση των παραπάνω υπηρεσιών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 και με την διαδικασία της απ΄ ευθείας ανάθεσης με απόφαση του Δημάρχου, στο ενδιαφερόμενο εκείνον που θα προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του προϋπολογισμού της Μελέτης, με την προϋπόθεση ότι αυτός  θα πληρεί τους όρους που θέτει η σχετική μελέτη-Τεχνική Περιγραφή της εργασίας.
            Σημειώνεται ότι με την κατάθεση της προσφοράς θα πρέπει να προσκομιστεί αντίγραφο του σήματος λειτουργίας ΕΟΤ.
            Πληροφορίες :Αρμόδιος υπάλληλος Βιδάλης Αναστάσιος (22833-60133-dtprogram@1516.syzefxis.gov.gr ) , αντίγραφα της Μελέτης, παρέχονται στην ιστοσελίδα του Δήμου Τήνου (www.dimostinou.eu).      
                                                              
                                                      
                                                          Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος                                                            
                                        

                                                                   Αρμάος  Παντελής

Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας