Τρίτη, 5 Μαΐου 2015

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση κυλικείου Κλειστού Γυμναστηρίου.