Τρίτη, 5 Μαΐου 2015

Περίληψη Διακήρυξης εκδήλωσης από το Δήμο Τήνου για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου.