Παρασκευή, 15 Μαΐου 2015

Ανάθεση σύνταξης μελέτης: Διεξαγωγή έρευνας πεδίου και εκπόνηση της 1ης φάσης του σχεδίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης για την Ευρύτερη Περιοχή του ΧΥΤΥ και Μονάδας Κομποστοποίησης του Δήμου Τήνου