Παρασκευή, 15 Μαΐου 2015

Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Εργασία "Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών μέσων Δήμου Τήνου για έτος 2015"