Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Τρίτη 28 Απριλίου 2015

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Πληροφορίες :Ηρώ Δεσύπρη                                                                        Τήνος     28/4/2015
Δ/νση:Ευαγγελιστρίας 72                                                                                  Α.Π.: 4640
Ταχ. Κώδικας :84200
Τηλ.:2283360140
Φαξ:2283360139
e-mail: dtoikonomiki@1516.syzefxis.gov.gr

       Προς κάθε ενδιαφερόμενοΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών  

            Ο Δήμος Τήνου με την αρ.221/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ενέκρινε την εκτέλεση της προμήθειας καυσίμων και ελαιολιπαντικών για την κάλυψη αναγκών του αλλά και των νομικών του προσώπων για το έτος 2015 με τη διαδικασία δημόσιου ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού .
Για το χρονικό διάστημα έως την ανάδειξη προμηθευτή ,κρίνεται επιβεβλημένη η ενλόγω προμήθεια ,για την απρόσκοπτη λειτουργία του Δήμου .Προκειμένου λοιπόν ο Δήμος Τήνου να προβεί στην  άμεση προμήθεια υγρών καυσίμων (βενζίνη αμόλυβδη & πετρέλαιο κίνησης) και λιπαντικών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, , καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασχολείται με την εμπορία και διάθεση καυσίμων, να εκδηλώσει ενδιαφέρον  καταθέτοντας φάκελο προσφοράς,
έως την Τετάρτη 29 Απριλίου 2015 και ώρα 11:00 . Το έντυπο προσφοράς θα κατατεθεί σε κλειστό φάκελο, πλήρως συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο στο Πρωτόκολλο του Δήμου. Ο φάκελος θα αναγράφει στο εξωτερικό του μέρος τον τίτλο της προμήθειας , την επωνυμία και τη διεύθυνση του προσφέροντος.H προσφορά μπορεί να δοθεί είτε και για τις δύο ομάδες (Α και Β) , είτε για μία από αυτές.
            Α)Οι ποσότητες των καυσίμων που απαιτούνται ,ενδεικτικά, για τη λειτουργία όλων των οχημάτων και  μηχανημάτων του Δήμου και όλων των υπηρεσιών, μέχρι ανάδειξης προμηθευτή είναι :
καύσιμο
Μονάδα μέτρησης
ποσότητα
Πετρέλαιο κίνησης
λίτρα
13.000
Βενζίνη αμόλυβδη
λίτρα
5.000
Το κριτήριο κατακύρωσης θα είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του Παρατηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας .
Β)Οι ποσότητες των ελαιολιπαντικών που απαιτούνται ,ενδεικτικά, για τη λειτουργία όλων των οχημάτων και  μηχανημάτων του Δήμου και όλων των υπηρεσιών, μέχρι ανάδειξης προμηθευτή είναι

Είδος λιπαντικού
Μονάδα μέτρησης
Απαιτούμενη ποσότητα
Λάδι μίξης 
Συσκευασία 1 λίτρου
2 λίτρα
Λάδι Ν.10
Συσκευασία 20 λίτρων
40 λίτρα
Λάδι υδραυλικό SAE 32 -46-68
Συσκευασία 20 λίτρων
80 λίτρα
Λάδι Ν. 30
Συσκευασία 20 λίτρων
40 λίτρα
Λάδι 20-50
Συσκευασία 20 λίτρων
60 λίτρα
Λάδι 15-40
Συσκευασία 20 λίτρων
60 λίτρα
Ad blue
Συσκευασία 10 λίτρων
50 λίτρα
Γράσο βάσεως λιθίου 
Συσκευασία 4 κιλών
4 κιλά
Λάδι Ν.40
Συσκευασία 1 λίτρου
2 λίτρα
Λάδι 15-50
Συσκευασία 1 λίτρου
2 λίτρα
Αντιψυκτικό υγρό συμπυκνωμένο

Συσκευασία 4 λίτρων
8 λίτρα
Λάδι για σασμάν A.T.F DEXRON III
Συσκευασία 1 λίτρου
3 λίτρα


Το κριτήριο κατακύρωσης για τα ελαιολιπαντικά θα είναι η χαμηλότερη τιμή.
Η εκτέλεση της προμήθειας γίνεται βάση της υπ’ αριθμόν 11389/1993 Απόφαση Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ) .
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.


O Δήμαρχος Τήνου


Σίμος Ορφανός

Έντυπο υποβολής προσφοράς. 

Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας