Τρίτη, 7 Απριλίου 2015

Λήψη απόφασης ανάθεσης έργου «Επισκευή και διαμόρφωση προαύλιου χώρου του πρώην Δημοτικού Σχολείου ΤΚ Αγάπης» ΔΕ Εξωμβούργου, Δήμου Τήνου, προϋπολογισμού 6.800,00 Ευρώ.