Τρίτη, 7 Απριλίου 2015

Λήψη απόφασης ανάθεσης έργου «Συντήρηση Κοινοτικού Καταστήματος Δυο Χωριών» Τ.Κ. Δυο Χωριών, ΔΕ Τήνου, Δήμου Τήνου, προϋπολογισμού 6.800,00 Ευρώ.

Share:

tinos tv live

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories