Τρίτη, 7 Απριλίου 2015

Αποδέσμευση πιστώσεων του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2015 του Δήμου Τήνου.