Τρίτη, 7 Απριλίου 2015

Εξέταση ένστασης και Έγκριση πρακτικού Ι Επιτροπής διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας, Ευπρεπισμού, Υγιεινής και Απολυμαντικών για την κάλυψη αντίστοιχων αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ.-Ν.Π.Ι.Δ. για το έτος 2015».

Share:

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

tinos tv live

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΗΝΙΑΚΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories