Τρίτη, 31 Μαρτίου 2015

Έγκριση πρακτικού Ι Επιτροπής διαγωνισμού με τίτλο "Προμήθεια Χημικού Υλικού (Απολυμαντικά, Χημικά κλπ) Δ.Ε. Τήνου.