Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαδιδόμενα σχόλια εις βάρος των υπαλλήλων του Παιδικού Σταθμού.