Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2015

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΝΟΥ - ΑΝΔΡΟΥ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Τήνος  19  Ιανουαρίου   2015                                             
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                     Αριθ. Πρωτ. 32
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΤΗΝΟΥ-ΑΝΔΡΟΥ                                                                                          
Ταχ. Δ/νση: Μεγαλόχαρης 24                                                                                  
Τ.Κ 84200                                                                                                
Τηλ.: 2283023754                                                                                  
FAX: 2283023752                                                                              
                                                                                    
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ
Γνωστοποιείται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και της υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β/7-11-2011) απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης θα διενεργηθεί  δημόσια κλήρωση από την αρμόδια επιτροπή την Πέμπτη  22 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 08:30 στα γραφεία του ΔΛΤΤ-Α για τον ορισμό μελών των παρακάτω επιτροπών:
Συγκεκριμένα, η κλήρωση θα αφορά τον ορισμό τακτικών και αναπληρωματικών για τις ακόλουθες επιτροπές:

          α. Για τη διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών, αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών προμηθειών υλικών και μέσων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (τρία τακτικά μέλη-υπάλληλοι- με τα αναπληρωματικά τους).
            β. Για  την παραλαβή προμηθειών με απευθείας ανάθεση  που εμπίπτουν στις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ  (τρία τακτικά με τα αναπληρωματικά τους). Θα κληρωθούν δύο επιτροπές. Μία επιτροπή που θα είναι αρμόδια για το νησί της Τήνου και μία για  το νησί της Άνδρου.
            γ. Για τη διενέργεια διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών βάσει του Π.Δ. 28/80. (τρία τακτικά μέλη – υπάλληλοι-  με τα αναπληρωματικά τους).
            δ. Για  την παραλαβή υπηρεσιών βάσει του Π.Δ. 28/80 (ένα  μέλος  του Δ.Σ. και  δύο  τακτικοί  υπάλληλοι  με τους  αναπληρωματικούς  τους). Θα κληρωθούν δύο επιτροπές. Μία επιτροπή που θα είναι αρμόδια για το νησί της Τήνου και μία για το νησί  της Άνδρου.
            ε. Για την Επιτροπή παραλαβής έργων μέχρι 5.869,41€, (δύο τακτικά μέλη του ΔΣ    με τα αναπληρωματικά τους).
Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του νομικού προσώπου ή του δήμου ή να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του κτιρίου διοίκησης.
Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου-Άνδρου

Ευάγγελος Ν. Κορνάρος  
Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας