Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2014

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τήνου - Άνδρου: Ανακοίνωση για τη διενέργεια κλήρωσηςΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Τήνος  15 Δεκεμβρίου  2014                            
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                  Αριθ. Πρωτ. 1833
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΤΗΝΟΥ-ΑΝΔΡΟΥ                                                                                          
Ταχ. Δ/νση: Μεγαλόχαρης 24                                                                                  
Τ.Κ 84200                                                                                                
Τηλ.: 2283023754                                                                                  
FAX: 2283023752                                                                              
                                                                                    
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ
Γνωστοποιείται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και της υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β/7-11-2011) απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης θα διενεργηθεί  δημόσια κλήρωση από την αρμόδια επιτροπή την Πέμπτη  18 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 08:30 στα γραφεία του ΔΛΤΤ-Α για τον ορισμό μελών των παρακάτω επιτροπών:

ΕΡΓΑ
Οι κατά τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του ν. 3669/2008 (Α΄ 116), επιτροπές παραλαβής των έργων ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού προηγουμένως η Διευθύνουσα Υπηρεσία ανακοινώσει την περαίωση του έργου και τη σύνταξη της τελικής Επιμετρήσεως στην Προϊσταμένη Αρχή και ζητήσει την παραλαβή του. Οι επιτροπές παραλαβής, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 15 του π.δ. 171/1987 (Α΄ 84), αποτελούνται από έναν Δημοτικό Σύμβουλο και για έργα προϋπολογισμού μέχρι και 1.000.000 ευρώ από δύο υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών ή ενός υπαλλήλου κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών και ενός υπαλλήλου κατηγορίας ΤΕ Μηχανικών.
Α) Για την συμμετοχή ενός Δημοτικού Συμβούλου του ΔΛΤΤΑ και του αναπληρωτή του, στην επιτροπή παραλαβής του έργου «Τοποθέτηση παραδοσιακών ιστών φωτισμού στον Λιμένα Πανόρμου»
Β) Για την συμμετοχή ενός υπαλλήλου ΠΕ μηχανικών και του αναπληρωτή του στην επιτροπή παραλαβής του έργου «Τοποθέτηση παραδοσιακών ιστών φωτισμού στον Λιμένα Πανόρμου
Γ) Για την συμμετοχή ενός υπαλλήλου ΤΕ Μηχανικών και του αναπληρωτή του στην επιτροπή παραλαβής του έργου «Τοποθέτηση παραδοσιακών ιστών φωτισμού στον Λιμένα Πανόρμου

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
            Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Π.Δ. 28/1980, οι δημοπρασίες για την παροχή υπηρεσιών διενεργούνται από τριμελή επιτροπή
Δ) Για την συμμετοχή τριών υπαλλήλων και των αναπληρωτών τους για την διεξαγωγής διαγωνισμών παροχής υπηρεσιών και αξιολόγησης των προσφορών
Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του νομικού προσώπου ή του δήμου ή να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του κτιρίου διοίκησης.
Ο  Πρόεδρος
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου-Άνδρου

Ευάγγελος Ν. Κορνάρος  
Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας