Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022

15/2022 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τήνου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Τήνος,  9  Σεπτεμβρίου  2022

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                              

ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ                                                       Αριθμός Συνεδρίασης :15/2022       

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ             

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η


ΠΡΟΣ :

1) Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου.

2) Τον Δήμαρχο Τήνου.

3) Τον Πρόεδρο και τα μέλη τις Δημοτικής Κοινότητας Τήνου.

4) Τους Προέδρους Κοινοτήτων.

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019,  την εγκύκλιο με αρ.375/Α.Π.39167/2-6-2022 του ΥΠ.ΕΣ, σας καλούμε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα λάβει χώρα στο δημαρχιακό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ.), την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 12:30, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, σε καθένα από τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως :

 

 

ΘΕΜΑ 1ο:

Έκθεση για την κατάσταση εσόδων και εξόδων  του Δήμου  Τήνου Β΄ τριμήνου  2022 (άρθρο 72 στοιχ. 1ν Ν. 3852/2010).

Εισηγητής : Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 2ο:

Λήψη απόφασης για κατάργηση του Δημοτικού Νομικού προσώπου Δήμου Τήνου και μεταφορά των αρμοδιοτήτων του στον Δήμο Τήνου.

Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο:

Έγκριση 12ης αναμόρφωσης προυπολογισμού οικον. έτους 2022.

Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο:

Έγκριση 13ης αναμόρφωσης προυπολογισμού οικον. έτους 2022.

Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο:

Έγκριση 14ης αναμόρφωσης προυπολογισμού οικον. έτους 2022.

Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο:

Έγκριση 15ης αναμόρφωσης προυπολογισμού οικον. έτους 2022.

Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο:

Έγκριση της με αριθ. 145/2022 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής σχετικά με την επιβολή ειδικού προστίμου εξόδων μεταφοράς και αποθήκευσης αντικειμένων λόγω αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστου χώρου.

Εισηγητής : Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 8ο:

Εξέταση αιτήσεως της κ. Λουΐζας Δημητρίου για παραχώρηση  αίθουσας στο Δημοτικό Σχολείο Στενής.

Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο:

Τροποποίηση της 180/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την συγκρότηση επιτροπής, αναφορικά με την ονοματοθεσία οδών και πλατειών.

Εισηγητής : Πρόεδρος  

ΘΕΜΑ 10ο:

Λήψη απόφασης για ονομασία ανώνυμων οδών.

Εισηγητής : Πρόεδρος

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Πέτρος Μαρκουΐζος

Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας