Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022

4/2022 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         Τήνος,  28  Φεβρουαρίου   2022

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ            Αριθμός Συνεδρίασης : 04/2022     

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΠΡΟΣ :

1) Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου.

2) Τον Δήμαρχο Τήνου.

3) Τον Πρόεδρο και τα μέλη τις Δημοτικής Κοινότητας Τήνου.

4) Τους Προέδρους/Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019 και σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΚΥΑ  Δ1α/Γ.Π.οικ. 11974/25.02.2022 (ΦΕΚ 891/25.02.2022 τεύχος Β') με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας» και της υπ’ αριθ. 643/24-9-2021 εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, την Παρασκευή 04 Μαρτίου  2022 και ώρα 12.30, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΘΕΜΑ 1ο:  Εκκίνηση διαδικασιών για την μίσθωση ακινήτου με σκοπό την στέγαση – φιλοξενία τακτικού και εκτάκτου προσωπικού του Κέντρου Υγείας Τήνου και ορισμός μελών επιτροπής καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων.

Εισηγητής : Δήμαρχος 


ΘΕΜΑ 2ο :  Έγκριση έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά με  τα στοιχεία εσόδων και εξόδων του Δήμου Τήνου για το Γ΄ τρίμηνο 2021.

Εισηγητής : Δήμαρχος  


ΘΕΜΑ 3ο:  Έγκριση έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά με τα στοιχεία εσόδων και εξόδων του Δήμου Τήνου για το Δ΄ τρίμηνο 2021.

Εισηγητής : Δήμαρχος  


ΘΕΜΑ 4ο:  Λήψη απόφασης ορισμού προέδρου και εκπροσώπων παραγωγικών τάξεων για τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.

Εισηγήτρια : Λουκριτία Άνδροβικ – Ρουγγέρη 


ΘΕΜΑ 5ο : Τροποποίηση της με αριθ. 86/2021 (ΑΔΑ : ΨΧ84ΩΗ6-9ΒΟ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την σύσταση Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Τήνου.

Εισηγητής : Δήμαρχος 


ΘΕΜΑ 6ο :  Έγκριση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Τήνου και της Α.Μ.Κ. Ε «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ “ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ”» για την υλοποίηση του προγράμματος  «ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» στον Δήμο Τήνου.

Εισηγήτρια: Νικολέτα Τριανταφύλλου – Οριάνου  


ΘΕΜΑ 7ο :  Λήψη απόφασης (εκκίνηση διαδικασιών) για την μίσθωση ακινήτου, στον οικισμό  Βωλάξ της Κοινότητας Φαλατάδου προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως δημοτικός χώρος στάθμευσης οχημάτων και ορισμός μελών επιτροπής καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων.

Εισηγητής : Δήμαρχος 


Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου


Πέτρος Μαρκουΐζος 


Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας