Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ του ΑΣΕΠ 13Κ/2021 Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων τετρακοσίων εξήντα οκτώ (1.468) θέσεων μόνιμου προσωπικού

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                Τήνος, 19 Ιανουαρίου 2022

ΝΟΜΟΣ  ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                         

ΔΗΜΟΣ  ΤΗΝΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ταχ. Δνση: Ευαγγελιστρίας 72  

ΤΗΝΟΣ 84200                                                      

ΤΗΛ: 2283360106              

e-mail: dt@1516.syzefxis.gov.gr

 

Θέμα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ του ΑΣΕΠ 13Κ/2021

Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων τετρακοσίων εξήντα οκτώ (1.468) θέσεων μόνιμου προσωπικού

 Στο πλαίσιο της ανάπτυξης και της λειτουργίας ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης και ειδικότερα για τον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό και εφαρμογή της πολιτικής προσλήψεων στο Δημόσιο, το Υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε στη λήψη των απαραίτητων νομοθετικών πρωτοβουλιών, με τη θέσπιση συστήματος πολυετούς και ετήσιου στρατηγικού σχεδιασμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού για τους φορείς του Δημοσίου (Ν.4590/2019 και Ν. 4622/2019 άρθ. 51) .

Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος μας, υπέβαλλε σχέδιο προγραμματισμού ανθρώπινων πόρων ετών 2020-2023  καθώς και ετήσια σχέδια προγραμματισμού (Ε.Π.Π) για τα έτη 2020 και 2021.

Ακολούθως εξεδόθη η Προκήρυξη του ΑΣΕΠ 13K/2021

Οι θέσεις της προκήρυξης που αφορούν το Δήμο Τήνου είναι:

Κωδ. Θέσης:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

704

ΠΕ

ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

1060

ΠΕ

ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

2016

ΤΕ

ΤΕ4 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2095

ΤΕ

ΤΕ5 ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση: ΦΕΚ 13Κ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων, όπως αυτά αναγράφονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ (ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ/ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ) της ανακοίνωσης, πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr).

Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα με τις ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ – ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ της ανακοίνωσης.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 20 Ιανουαρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 7 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ.

 

 

                                                                               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΗΝΟΥ

 

                                                                                  ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΩΤΟΣ

Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας