Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Τρίτη 9 Νοεμβρίου 2021

Νέος κύκλος αιτήσεων για όσους βρίσκονται εκτός τηλεοπτικής κάλυψης.

 

ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Νέος κύκλος αιτήσεων για όσους βρίσκονται εκτός τηλεοπτικής κάλυψης.

Ξεκίνησε από την 1 Νοεμβρίου ο νέος Κύκλος αιτήσεων για όσους βρίσκονται εκτός τηλεοπτικής κάλυψης.

Δικαιούχοι του έργου είναι οι μόνιμοι κάτοικοι των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) του Παραρτήματος του ν. 4563/2018 (Α` 169), όπως έχει τροποποιηθεί με το Παράρτημα ΧΙΙΙ του ν. 4727/2020 (Α’ 184) και μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως την 15η Νοεμβρίου 2021.

Η παροχή των υπηρεσιών του έργου πραγματοποιείται ανά νοικοκυριό και σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις υπ’ αριθ. ΦΕΚ 066/Β/19.05.2021 και ΦΕΚ 2539/Β/14.06.2021 ΚΥΑ.

Ως «Μόνιμος Κάτοικος Περιοχής Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΚΤ)» νοείται το φυσικό πρόσωπο που διατηρεί την κύρια και μόνιμη κατοικία του σε συγκεκριμένη περιοχή του Παραρτήματος του ν. 4563/2018 (Α` 169), όπως ισχύει. Ως «κύρια και μόνιμη κατοικία» νοείται η δηλωθείσα διεύθυνση κατοικίας στο φορολογικό μητρώο που διαχειρίζεται η ΑΑΔΕ», κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 279 του N.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 188 του Ν. 4764/2020.

Το σύνολο των επιλέξιμων Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης μπορεί να αναζητηθεί ηλεκτρονικά από τη σελίδα https://white-areas.gov.gr/. 

Η αίτηση υποβάλλεται με πρωτοβουλία του ενδιαφερόμενου είτε ηλεκτρονικά από τον ίδιο μέσω σχετικής εφαρμογής της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/telepikoinonies/leukes-periohes είτε μέσω των εξουσιοδοτημένων χρηστών των ΚΕΠ. Στη συνέχεια και αφού διαπιστωθεί ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια καταχωρούνται από τους εξουσιοδοτημένους χρήστες των ΚΕΠ στο Πληροφοριακό Σύστημα του Έργου (https://totaltvcoverage.gr) ώστε να ενταχθούν οι ενδιαφερόμενοι στο Μητρώο Δικαιούχων του Έργου. 

 Στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών δύναται να προσέλθει προς υποβολή της αίτησης και τρίτο πρόσωπο ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο από τον αιτούντα.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στα τηλέφωνα των ΚΕΠ του Δήμου Τήνου 2283360300 (Χώρα), 2283360302 (Πύργος) και 2283360133 (Δήμος Τήνου)

Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας