Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021

14/2021 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

                                                 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Τήνος,  15 Νοεμβρίου   2021

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ                                                       Αριθμός Συνεδρίασης : 14/2021     

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ             


Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η


ΠΡΟΣ


1) Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου.

2) Τον Δήμαρχο Τήνου.

3) Τον Πρόεδρο και τα μέλη τις Δημοτικής Κοινότητας Τήνου.

4) Τους Προέδρους/Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019 και το άρθρο 10 του Ν.4674/2020, του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021 και της υπ’ αριθ. 643/24-9-2021 εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 13.45 μ.μ, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρ. 74 του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν. 4635/2019, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:


ΘΕΜΑ 1ο:Υιοθέτηση ψηφίσματος Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου με θέμα : «Χωρόθετηση & Εγκατάσταση Ανεμογεννητριών στα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».

Εισηγητής: Πρόεδρος


ΘΕΜΑ 2ο:Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή και συντήρηση Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Πύργου Τ.Κ. Πανόρμου Τήνου».

Εισηγητής: Πρόεδρος


ΘΕΜΑ 3ο: Σύσταση Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Δήμου Τήνου.

Εισηγητής : Δήμαρχος


ΘΕΜΑ 4ο:Αναμόρφωση 10η έως 13η και 15η προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2021.


ΘΕΜΑ 5ο: Αναμόρφωση 17η προϋπολογισμού Δήμου Τήνου οικον. έτους 2021.

Εισηγητής: Δήμαρχος


ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση της 242/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τροποποίηση της παρ. 3,6 του άρθρου 3 του κανονισμού ύδρευσης - αποχέτευσης Δήμου Τήνου.

Εισηγητής : Δήμαρχος


Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου


 


Πέτρος Μαρκουΐζος


ΣΗΜΕΙΩΣΗ :


Η τηλεδιάσκεψη θα διεξαχθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων e:presence

Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας