Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021

Ανακοίνωση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος Δήμου Τήνου

 

Δήμος Τήνου

                           Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών                          

Δόμησης και Περιβάλλοντος 

Με δεδομένο του ενδιαφέροντος της τοπικής μας κοινωνίας ενημερώνουμε, ότι η Υπηρεσία μας κατόπιν των από 9 και 10 Σεπτεμβρίου αιτήσεων διέλευσης κι έχοντας πραγματοποιήσει πλήθος αυτοψιών τόσο στον χώρο εγκατάστασης των Α/Γ όσο και στην δημοτική οδό πρόσβασης, ώστε να προβεί στις για κάθε περίπτωση  προβλεπόμενες ενέργειες που επιβάλει η ισχύουσα νομοθεσία, χορήγησε, από σήμερα μέχρι και 24 Σεπτεμβρίου, άδειες διέλευσης βαρέων οχημάτων από το δημοτικό οδικό δίκτυο με τους ακόλουθους όρους:

1.   Η μετακίνηση γίνεται με απόλυτη ευθύνη του αιτούντος για την ασφαλή κυκλοφορία του οχήματος, του οδηγού και του βοηθού του, όπως και για την ασφάλεια τρίτων.

2.     Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε παρέμβαση στο οδικό δίκτυο.

3.   Ο οδηγός πρέπει να πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια των τεχνικών έργων του δρόμου (γέφυρες, κράσπεδα, πινακίδες κλπ) και σε περίπτωση ζημιών αυτές θα αποκαθίστανται, σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας.

4.   Ο οδηγός οφείλει να ενημερώσει νωρίτερα τα αρμόδια Τμήματα Τροχαίας Κινήσεως για τη μεταφορά. Το Τμήμα Τροχαίας στη συνέχεια παρακαλείται για τη χορήγηση οδηγιών για να καθοριστεί ο ακριβής χρόνος που θα πραγματοποιηθεί η μετακίνηση.

5.  Ο οδηγός υποχρεούται να μεριμνά, ώστε τα εν λόγω οχήματα να συνοδεύονται από άλλο όχημα το οποίο θα φέρει συσκευές φωτεινής προειδοποίησης για την εξασφάλιση της ομαλής κυκλοφορίας στις οδούς.

6.   Όλα τα οχήματα, ανεξαρτήτως διαστάσεων και βαρών, πρέπει να φέρουν για λόγους ασφαλείας: φανό (φάρο) με κίτρινο αναλάμπον φως, φαρμακείο, πυροσβεστήρα, αναγκαία φώτα, αναγκαίους καθρέπτες, πινακίδα επισήμανσης ακινητοποιημένου οχήματος επί οδοστρώματος (τρίγωνο ακινητοποίησης), πινακίδα αναγνώρισης βραδυκίνητου οχήματος και κατά περίπτωση: Πινακίδες αναγνώρισης οχήματος μεγάλου μήκους, όταν το μήκος υπερβαίνει τα δεκατρία (13) μέτρα, πινακίδες αναγνώρισης βαρέως οχήματος, όταν το βάρος λειτουργίας του υπερβαίνει τους επτάμιση (7,5) τόνους.

7.     Σε περίπτωση που ο οδηγός αλλάξει το ανωτέρω δρομολόγιο ή κινηθεί με συνολικό φορτίο μεγαλύτερο του αναγραφομένου, αυτός φέρει την αποκλειστική ευθύνη.

8.     Σε περίπτωση που τα ανωτέρω στοιχεία και η άδεια του αναγραφόμενου στα σχετικά έγγραφα μεταφορικού οχήματος δεν είναι αληθή, η Υπηρεσία μας δεν φέρει καμιά ευθύνη και αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο μεταφορέας.

Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας