Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Παρασκευή 27 Αυγούστου 2021

Σταθερή η αντίθεση της τοπικής μας κοινωνίας εναντίον των «επενδύσεων» που δεν σέβονται το περιβάλλον – Ο Δήμαρχος δεν μπορεί να κάνει έλεγχο για την ουσία και τη σκοπιμότητα των ενεργειών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, αλλά μόνο για τη νομιμότητα τους

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Τήνος, 27/08/2021  ΝΟΜΟΣ  ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                  ΔΗΜΟΣ  ΤΗΝΟΥ                                                                                              ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                                                                        Ταχ. Δνση: Ευαγγελιστρίας 72                                                                       ΤΗΝΟΣ 84200                                                                                                             ΤΗΛ: 2283360106

e-mail: dt@1516.syzefxis.gov.gr

 

                                       

Tην επόμενη αμέσως ημέρα από την υποβολή της ιεραρχικής προσφυγής στο Δήμαρχο Τήνου και της αίτησης θεραπείας στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, έγινε συνάντηση στο Δήμο Τήνου με τον Δήμαρχο Τήνου, τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Πέτρο Μαρκουίζο, τον αν. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Γιάννη Σγουρό με τους α) εκπρόσωπο του Κοινού Τηνιών κ. Πέτρο Κουσουνάδη και β) τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους κ. Ζέρη.

Η Δημοτική αρχή τόνισε ότι παραμένει σταθερή η αντίθεση της τοπικής μας κοινωνίας εναντίον των «επενδύσεων» που δεν σέβονται το περιβάλλον.

Δυστυχώς, όμως, επί της ασκηθείσας ιεραρχικής προσφυγής δύναται να ασκηθεί μόνον έλεγχος για το αν η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Τήνου παραβίασε συγκεκριμένες νομοθετικές διατάξεις. Έλεγχος επί της ουσίας και έλεγχος σκοπιμότητας δεν επιτρέπεται από το Δήμαρχο, δεδομένου ότι δεν επιτρέπεται κατά το Ν. 3852/2010 ιεραρχική υποκατάσταση της Τεχνικής Υπηρεσίας από το Δήμαρχο. Έτσι, ο Δήμαρχος ακόμη κι αν επιληφθεί μίας ιεραρχικής προσφυγής, απαγορεύεται εκ του νόμου αφενός να εξετάσει ζητήματα τεχνικής φύσεως (π.χ. καταλληλόλητα κλπ) και αφετέρου να κρίνει αν είναι σκόπιμη η εκδοθείσα πράξη. Άλλωστε, ο Δήμαρχος, όπως και όλα τα όργανα ενός Δήμου, δεσμεύονται από το κράτος δικαίου και την αρχή της νομιμότητας, και έτσι μπορούν να ενεργήσουν μόνον όσα τους επιτρέπει ο νόμος να πράξουν και να ελέγξουν. Τυχόν υπέρβαση των ορίων που θέτουν το Σύνταγμα και οι νόμοι στις αρμοδιότητες ενός Δημάρχου, όπως η υποκατάσταση άλλων Υπηρεσιών και η υπεισέλευση σε ζητήματα που τυγχάνει αναρμόδιος, θα συνιστούσε κατάχρηση εξουσίας.

Με άλλα λόγια, στην ιεραρχική προσφυγή δεν μπορεί να ελεγχθεί η ουσία και η σκοπιμότητα των ενεργειών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου αλλά η νομιμότητα των χορηγούμενων αδειών διέλευσης. Πέραν της πάγιας αρνητικής θέσης αιρετών και υπηρεσιακών παραγόντων του Δήμου μας ενάντια στις Α/Γ, φαίνεται ωστόσο ότι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου δεν υπέπεσε σε νομικό σφάλμα, χορηγώντας τις άδειες αυτές, βάσει τόσο της ισχύουσας νομοθεσίας, των δικαστικών αποφάσεων, της Απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου όσο και της ανάλογης χορηγηθείσας άδειας διέλευσης για το επαρχιακό δίκτυο από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Έτσι, παρότι πιστεύουμε ότι το μοναδικό τηνιακό τοπίο βρίσκεται σε σοβαρό κίνδυνο από την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών, δηλώνουμε ότι θα συνεχίζουμε να παλεύουμε εντός των πλαισίων της νομιμότητας και όχι εκτός αυτής, γιατί τα θεσμικά όργανα δημόσιων οργανισμών πρέπει να λειτουργούν με σοβαρότητα και θεσμικότητα. 

Με ρεαλισμό, ορθολογισμό, αλλά και σεβασμό προς τους κοινούς αγώνες που δώσαμε με το Κοινό Τηνίων στο πλαίσιο ενότητας & ομοψυχίας και ενόψει και των πολλαπλών εκκρεμών δικαστικών και θεσμικών αγώνων του Δήμου κατά των Α/Γ, προσκαλούμε όλους να προκρίνουμε την αποτελεσματικότητα και τη σοβαρότητα και όχι επικοινωνιακού χαρακτήρα κινήσεις που διασπούν το ενιαίο μέτωπο και μπορούν να δώσουν ανέλπιστα δώρα προς τους «επενδυτές».

Μετά από αυτή την ξεκάθαρη και ειλικρινή στάση επισημαίνουμε προς όλους ότι σεβόμενοι τη σημερινή συγκυρία και σταθερά προσανατολισμένοι προς την επίτευξη του κοινού μας στόχου δεν θέλουμε να μπούμε σε μια διαδικασία άγονων αντιπαραθέσεων.

Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας