Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2021

Αιτήσεις μείωσης τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων 2020

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ / ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 2020

 Από το Δήμο Τήνου ανακοινώνεται ότι, όπως και στην πρώτη περίοδο αναστολής των εμπορικών δραστηριοτήτων λόγω κορωνοϊού, οι επιχειρήσεις που έλαβαν άδεια χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2020 και διέκοψαν ή περιόρισαν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους για το χρονικό διάστημα από 07/11-31/12/2020, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.71342/06.11.2020 (ΦΕΚ Β΄ 4899/06.11.2020) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τις αντίστοιχες ΚΥΑ παράτασης των μέτρων που ακολούθησαν, καθώς και την 32/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τήνου, και εξ αυτού του λόγου δεν έκαναν χρήση του παραχωρημένου από το Δήμο μας κοινόχρηστου χώρου, δικαιούνται να υποβάλλουν σχετικό αίτημα επιστροφής του αναλογούντος στο ανωτέρω χρονικό διάστημα τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων 2020 αποκλειστικά μέχρι την 15 Φεβρουαρίου 2021, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας

https://dt.govapp.gr

            Στην πλατφόρμα αυτή οι ανωτέρω επιχειρήσεις, εκτός από την συμπλήρωση των στοιχείων τους, θα πρέπει να επισυνάψουν και αντίγραφο του τελευταίου Ε3 που υπέβαλαν. Επιχειρήσεις με περισσότερες από μία εγκαταστάσεις, θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ξεχωριστά για κάθε μία από αυτές.

            Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Εσόδων του Δήμου (τηλ.2283360136, email: esoda@1516.syzefxis.gov.gr)

Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας