Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Τρίτη 23 Ιουνίου 2020

14η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Τήνος,  23 Ιουνίου  2020

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                              

ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ                                                       Αριθμός Συνεδρίασης : 14/2020     
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ             
Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η


ΠΡΟΣ :

1) Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου
2) Τον Δήμαρχο Τήνου
3) Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Κοινότητας Τήνου
4) Τους Προέδρους/Εκπροσώπους των Κοινοτήτων
5) Έπαρχο Τήνου
6) Διοικούσα Επιτροπή ΠΙΙΕΤ
7) Διατελέσαντες Δημάρχους
8) Διατελέσαντες Επάρχους
9) Διατελέσαντες Αντιπροέδρους ΠΙΙΕΤΈχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, και τις διατάξεις του άρθρου 167 παρ. 1 του Ν. 3852/2010, και σύμφωνα με τις διατάξεις λειτουργίας των οργάνων δημόσιας Διοίκησης, λαμβάνοντας υπ΄ όψιν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, την τήρηση των απαιτούμενων αποστάσεων, την χρήση απολυμαντικών, μασκών και λοιπών μέτρων που ορίζει η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 55/τ.Α΄/11-3-2020), «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» και η υπ΄ αριθ. 40/2020 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών και οργάνωσης του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κεκλεισμένων των θυρών,  που θα λάβει χώρα στο Πνευματικό Κέντρο του Π.Ι.Ι.Ε.Τ, την 27-06-2020, ημέρα Σάββατο και ώρα 12.00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερησίας διατάξεως :


ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ :
Ενημέρωση & συζήτηση αναφορικά με το 
Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου.
Εισηγητής : Δήμαρχος

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου


Πέτρος Μαρκουΐζος


Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας