Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Πέμπτη 23 Απριλίου 2020

Καθορισμός αντικειμενικών αξιών για την παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης στους χώρους ευθύνης του Δ.Λ.Τ.Τ.-Α. Απόφαση 34/2020(ΑΔΑ: ΩΧΦΔΟΡ07-ΚΧ3) ΔΣ ΔΛΤΤ-Α


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΤΗΝΟΥ-ΑΝΔΡΟΥ
Καθορισμός αντικειμενικών αξιών για την παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης στους χώρους ευθύνης του Δ.Λ.Τ.Τ.-Α. Απόφαση  34/2020(ΑΔΑ: ΩΧΦΔΟΡ07-ΚΧ3) ΔΣ  ΔΛΤΤ-Α

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ 34/2020  (ΑΔΑ: ΩΧΦΔΟΡ07-ΚΧ3)


 Απόφασης ΔΣ ΔΛΤΤ-Α
Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 8321.6/01/12/12-3-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΑΔΑ: Β443Φ-Ω4Β) “Για  τις  παραχωρήσεις  απλής  χρήσης  χώρων  για  τοποθέτηση  τραπεζοκαθισμάτων  εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα θα πρέπει να προηγείται της παραχώρησης στους ενδιαφερόμενους η εξής διαδικασία: Στην αρχή κάθε έτους και με απόφαση του διοικητικού οργάνου που θα εγκρίνεται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση (εφόσον πρόκειται για Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο ή Λιμενικό Ταμείο), καθορίζονται Ζώνες Αντικειμενικών Αξιών σύμφωνα με τα προαναφερόμενα (π.χ. Α΄ΖΩΝΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ, Β΄ΖΩΝΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ κ.λ.π.).” Σε συνέχεια των ανωτέρω εκδόθηκε η υπ άριθμ.  34/2020 (ΑΔΑ: ΩΧΦΔΟΡ07-ΚΧ3) απόφαση του Δ.Σ του ΔΛΤΤΑ όπου καθορίζονται οι ζώνες και το ύψος των τιμών ανταλλάγματος για κάθε ζώνη. Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση της ανωτέρω απόφασης, θα πρέπει να τοιχοκολληθεί και να δημοσιευθεί περίληψη αυτής.

Οι ζώνες και το ύψος του ανταλλάγματος για κάθε ζώνη έχουν ως εξής:Νήσος Τήνου

1.            Λιμένας Τήνου

Ζώνη Α:  Δυτικά της οδού Ευαγγελιστρίας έως το μπαρ «ΚΟΥΡΣΑΡΟΣ» 8,00 €/τ.μ 

Ζώνη Β:  Ανατολικά της οδού Ευαγγελιστρίας έως την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 6,80 €/τ.μ

Ζώνη Γ:  Λοιποί χώροι δυτικά του μπαρ «ΚΟΥΡΣΑΡΟΣ» 6,00€/τ.μ

Ζώνη Δ:  Λοιποί χώροι ανατολικά της Εθνικής Τράπεζας 5,20€/τ.μ2. Λιμένας Πανόρμου (μια ζώνη ανταλλάγματος): 4,00€/τ.μ.

3. Λιμένας Υστερνίων (μία ζώνη ανταλλάγματος): 4,00€/τ.μ.Νήσος Άνδρου:

1. Λιμένας Χώρας Άνδρου (μία ζώνη ανταλλάγματος): 4,40€/τ.μ

2. Λιμένας Μπατσίου (μία ζώνη ανταλλάγματος): 5,80€/τ.μ

3. Λιμένας Κορθίου (μία ζώνη ανταλλάγματος): 3,80€/τ.μ

4. Λιμένας Γαυρίου (μία ζώνη ανταλλάγματος): 5,20€/τ.μ3. Παρέχει έκπτωση 50% επί του ανταλλάγματος των παραπάνω ζωνών, σε περιπτώσεις όπου οι  χρήστες των παραχωρημένων χώρων αποτελούν ΑΜΕΑ.

4. Ορίζει ως εφάπαξ αντάλλαγμα απλής χρήσης χώρου για την πραγματοποίηση εθιμοτυπικών εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται στην ν. Τήνο και στη  ν. Άνδρο για  διάστημα από 1-3 μέρες, το ποσό των  10,00€.Το  πλήρες κείμενο της απόφασης έχει αναρτηθεί στην διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΧΦΔΟΡ07-ΚΧ3 και θα αναρτηθεί στο site του Δ.Λ.Τ.Τ.Α. www.portoftinosandros.webnode.gr, στο site του Δήμου Τήνου www.dimostinou.eu και στους πίνακες ανακοινώσεων των Δήμων Τήνου και Άνδρου και του ΔΛΤΤΑ.Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Τήνου Άνδρου

Γεώργιος Σανταμούρης
Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας