Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020

Ανακοίνωση για δηλώσεις - διορθώσεις ΤΜ ακινήτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΤΜ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Ενημερώνουμε τους ιδιοκτήτες ακινήτων στην Τήνο, ότι σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 10 της ΠΝΠ της 11ης Μαρτίου 2020 παρατείνεται η προθεσμία διόρθωσης των τετραγωνικών μέτρων στους δήμους, που έληγε στις 31.3.2020, μέχρι 30.6.2020. Συνεπώς, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία, χωρίς την επιβολή προστίμων μη υποβολής δήλωσης ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης και χωρίς να υπολογίζονται διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων του προηγούμενου εδαφίου μέχρι και την 31.12.2019.
Σημειώνεται ότι για την διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων, λειτουργεί σχετική πλατφόρμα που δημιούργησε η ΚΕΔΕ, σε συνεργασία με τα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εσωτερικών και τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση
στην οποία οι ενδιαφερόμενοι προβαίνουν στην διόρθωση των μέτρων των ακινήτων τους, χωρίς να απαιτείται η προσέλευσή τους στο Δήμο και χωρίς να απαιτείται η υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών.
            Στην ίδια πλατφόρμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προβαίνουν στη δήλωση και των μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων (κτισμάτων και οικοπέδων) τους, μέχρι την ανωτέρω προθεσμία (30.06.2020).
            Εναλλακτικά, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα Εσόδων του Δήμου Τήνου (υπεύθυνος: Καλογεράκης Δημήτρης, τηλ.2283360136, email: dkalog@1516.syzefxis.gov.gr), όπου μπορούν να υποβάλλουν τις δηλώσεις για τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα (μέχρι 30.06.2020) και για τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα (μέχρι 31.12.2020, δεδομένου ότι ο Δήμος μας δεν επιβάλει δημοτικά τέλη και φόρους σε αυτά μέχρι και την τρέχουσα χρήση). Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται στις σχετικές αιτήσεις που επισυνάπτονται συνημμένα και βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Τήνος, 13 Μαρτίου 2020

Ο Δήμαρχος Τήνου


ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΩΤΟΣ

Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας