Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2020

Ο Δήμαρχος & ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβολίου σε συνάντηση του Ευρωπαϊού έργου ΗYDROUSA στο Κάιρο


Σήμερα στο Κάιρο στο Πανεπιστήμιο Ηλιούπολης έγινε η τέταρτη συνάντηση του Ευρωπαϊκού έργου HYDROUSA, στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος Τήνου. Στη συνάντηση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος της Τήνου, κ. Ιωάννης Σιώτος, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ,κ. Πέτρος Μαρκουίζος, καθώς και εκπρόσωπος της Πρεσβείας της Ελλάδος στην Αίγυπτο. Συντονιστής του προγράμματος είναι το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ενώ συμμετέχουν συνολικά 28 φορείς από διάφορες χώρες της ΕΕ και της Μεσογείου.
Το πρόγραμμα HYDROUSA στοχεύει στην ανάπτυξη, τη βελτιστοποίηση και την επίδειξη καινοτόμων συστημάτων χαμηλού κόστους για τη διαχείριση μη συμβατικών ρευμάτων νερού, συμπεριλαμβανομένων των λυμάτων, των όμβριων υδάτων, των υπογείων υδάτων, του θαλάσσιου νερού ακόμη και της ατμοσφαιρικής υγρασίας. Η επεξεργασία τους έχει ως στόχο την παραγωγή πολύτιμων πόρων, οι οποίοι στη συνέχεια θα ενισχύσουν την προσφορά νερού για οικιακή χρήση, ενίσχυση της γεωργικής παραγωγής και θα ενθαρρύνουν  την οικονομική  δραστηριότητα  των περιοχών της Μεσογείου που πλήττονται από λειψυδρία, όπως για παράδειγμα τα ελληνικά νησιά. Επιπρόσθετα, η HYDROUSA αποσκοπεί στο κλείσιμο όλων των κύκλων του νερού σε τοπικό επίπεδο, αξιοποιώντας τους πόρους στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας και προωθώντας την ιδέα της αποκεντρωμένης διαχείρισης του νερού, των υλικών, της εξοικονόμησης της ενέργειας, της επεξεργασίας λυμάτων και της επαναχρησιμοποίησης του ανακτημένου νερού. Η HYDROUSA υλοποιείται με την εφαρμογή13 καινοτομιών, με έξι διαφορετικά επιδεικτικά συστήματα, σε τρία Ελληνικά νησιά (Τήνο, Λέσβο και Μύκονο). Στον παρακάτω Πίνακα παρουσιάζονται τα 6 συστήματα τα οποία θα αναπτυχθούν(HYDRO1-6).

Πίνακας :Πιλοτικά συστήματα του προγράμματος HYDROUSA
Τοποθεσία
Περιγραφή
Αποτελέσματα
HYDRO1
Άντισσα, Λέσβος

Σύστημα αναερόβιας επεξεργασίας των λυμάτων για μικρούς σχετικά πληθυσμούς 50-500 κατοίκων, τεχνητός υγροβιότοπος, κομποστοποίηση ιλύος, σύστημα επαναχρησιμοποίησης του νερού

ü Επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων και αποφυγή απόρριψης τους στη θάλασσα
ü Οικονομικότερη παραγωγή ανακτώμενου νερού
ü Αύξηση της προσφοράς νερού
ü Ανακύκλωση θρεπτικών ουσιών
ü Παραγωγή βιοαερίου και χρήση ως καύσιμο
HYDRO2
Άντισσα, Λέσβος
Σύστημα άρδευσης καλλιεργειών με νερό πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά
ü Χρήση ανακτημένου νερού πλούσιου σε θρεπτικά
ü Μηδενική εισαγωγή λιπασμάτων
ü Δημιουργία εναλλακτικών οικοσυστημάτων
HYDRO3
Λια, Μύκονος
Απομονωμένο σύστημα συγκομιδής όμβριων υδάτων και άρδευση καλλιεργειών
ü Οικονομική παροχή νερού σε απομονωμένες περιοχές
ü Παραγωγή προϊόντων
HYDRO4
Άνω Μερά Μύκονος,
Σύστημα συγκομιδής όμβριων υδάτων από κατοικίες,  εμπλουτισμός υδροφόρων, σύστημα άρδευσης τοπικών καλλιεργειών
ü Αύξηση της παροχής νερού
ü Εμπλουτισμός του υδροφόρου ορίζοντα (μείωση της διείσδυσης αλμυρού νερού)
ü Αστική χρήση νερού
HYDRO5
Άγιος Φωκάς, Τήνος  
Σύστημα επεξεργασίας του θαλασσινού νερού και της παραγόμενης άλμης, παραγωγή φρούτων και λαχανικών
ü Παραγωγή πόσιμου νερού και αλατιού από θαλασσινό νερό και άλμη.
ü Μείωση των εισαγωγών τροπικών φρούτων
HYDRO6
Τήνος

Εξέταση των κύκλων του νερού εντός μιας οικοτουριστικής μονάδας: Σύστημα συλλογής βρόχινου νερού, σύστημα συμπύκνωσης υδρατμών, σύστημα επεξεργασίας λυμάτων με υγροβιότοπο, άρδευση
τοπικών καλλιεργειών με επεξεργασμένα λύματα
ü Οικοτουριστικές εγκαταστάσεις που είναι αυτάρκεις από πλευράς παροχής νερού, ενέργειας και τροφίμων


Επιπλέον, θα διερευνηθεί η δυνατότητα υιοθέτησης των καινοτόμων λύσεων του προγράμματος “HYDROUSA”σε άλλες 25παράκτιες περιοχές και νησιά. Θα αναλυθούν οι θεσμικές οδοί, οι προοπτικές και οι δυσκολίες εξέλιξης των τεχνολογιών και υπηρεσιών του έργου αλλά και η χρήση των ανακτηθέντων πόρων στην αγορά. Επιπρόσθετα, κατά τη διεξαγωγή του προγράμματος θα λάβουν χώρα δραστηριότητες διάδοσης του έργου, οι οποίες θα απευθύνονται στους ενδιαφερόμενους και θα περιλαμβάνουν σεμινάρια σε αγροτικούς συνεταιρισμούς, σε Δήμους, ΔΕΥΑ, διαδραστικά εργαστήρια, δημοσιεύσεις και παρουσιάσεις, εκδηλώσεις κ.ά.. Τέλος, στόχος του προγράμματος HYDROUSA αποτελεί η άμεση αλληλεπίδραση με τους πολίτες, γεγονός που θα επιτευχθεί μέσα από τη διοργάνωση θερινών σχολείων, τη δημιουργία σημείων πληροφόρησης και ενημέρωσης των πολιτών.
Κλείνοντας, αναφέρεται ότι η λεκάνη της Μεσογείου είναι μια από τις πιο άνυδρες περιοχές στον πλανήτη και χαρακτηρίζεται από αναντιστοιχία μεταξύ ζήτησης και προσφοράς του νερού, τόσο στο χρόνο, όσο και στο χώρο. Η αύξηση του πληθυσμού, η κλιματική αλλαγή, ο τουρισμός, η αγροτική παραγωγή και η εντατικοποίηση της παραγωγής σε ορισμένους τομείς που απαιτούν μεγάλες ποσότητες νερού είναι οι κύριοι παράγοντες που έχουν επιδεινώσει τη διαθεσιμότητα των υδάτινων πόρων. Το πρόγραμμα HYDROUSAμε τη συμμετοχή των Δήμων, συμπεριλαμβανομένου του Δήμου Τήνου, θα συνεισφέρει στην επίλυση των παραπάνω προβλημάτων, για αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έχει χρηματοδοτήσει.


Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας