Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2020

6η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

                                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Τήνος,  15 Φεβρουαρίου  2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ                             Αριθμός Συνεδρίασης : 06/2020         
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ        Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η 
ΠΡΟΣ :
1) Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου.
2) Τον Δήμαρχο Τήνου.
3) Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Τήνου.
4) Τους Προέδρους/Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα λάβει χώρα στο δημαρχιακό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ.), την 19η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τατάρτη και ώρα 20:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως: 


ΘΕΜΑ 1ο :
Λήψη απόφασης για καθορισμό θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
Εισηγητής: Πρόεδρος  
ΘΕΜΑ 2ο :
Λήψη απόφασης για παραχώρηση τμήματος δημοτικού ακινήτου Κοινότητας Πανόρμου για την εξυπηρέτηση των ΕΛΤΑ.
Εισηγητής: Νικολέτα Τριανταφύλλου 
ΘΕΜΑ 3ο :
Απόφαση σχετικά με γεώτρηση Μπον Χαραλάμπους. 
Εισηγητής: Πρόεδρος 
ΘΕΜΑ 4ο :
Έγκριση της με αριθμό 21/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, περί αποδοχής του όρου 10.2 του σχεδίου δανειακής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Τήνου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκτέλεση του επενδυτικού έργου με τίτλο: «Επισκευή και συντήρηση κινηματογράφου Αιολίς Δήμου Τήνου» σύμφωνα με την αριθ. 848/2019 Πράξη του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
Εισηγητής: Δήμαρχος
ΘΕΜΑ 5ο :
Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου & Αντιπροέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου - Άνδρου.
Εισηγητής: Πρόεδρος 
ΘΕΜΑ 6ο: 
Τροποποίηση της με αριθ. 202/2019 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό  δικαιούχων και προσδιορισμός της αποζημίωσης των μελών του δημοτικού συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 4483/2017.
Εισηγητής: Πρόεδρος 
ΘΕΜΑ 7ο:
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για τη συγκρότηση της γνωμοδοτικής επιτροπής σε θέματα ναυαγίων.
Εισηγητής: Πρόεδρος 
ΘΕΜΑ 8ο :
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (Χ.Α.Δ.Α) Δ.Ε. Εξωμβούργου στη θέση Κοσσίνι του Δήμου Τήνου».
Εισηγητής: Πρόεδρος 
ΘΕΜΑ 9ο :
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντηρήσεις επισκευές σχολικών κτιρίων Δήμου Τήνου».
Εισηγητής: Πρόεδρος 
ΘΕΜΑ 10ο :
Έγκριση σύμβασης χρησιδανείου με το Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Δήμου Τήνου σχετικά με τη δωρεά παραχώρηση Δημοτικού ακινήτου επί της Πλατείας Ταξιαρχών & Κοντογιώργη.

Εισηγητής: Χρυσούλα Πέτκοβιτς 
 


Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού ΣυμβουλίουΠέτρος Μαρκουΐζος 


Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας