Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020

3η/2020 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

                                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Τήνος,  24 Ιανουαρίου  2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                 Αριθμός Συνεδρίασης : 03/2020
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ                                  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ        Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  ΗΠΡΟΣ :
1) Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου.
2) Τον Δήμαρχο Τήνου.
3) Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Τήνου.
4) Τους Προέδρους/Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα λάβει χώρα στο δημαρχιακό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ.), την 28 – 01 – 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως: 

ΘΕΜΑ 1ο :
Τροποποίηση της 190/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό μελών για την εκμίσθωση ακινήτων, που βρίσκονται στην κτηματική περιφέρεια της Τοπικής Κοινότητας Στενής, για τις αναπόδραστες ανάγκες υδροδότησης των οικισμών της και εν γένει του νησιού.
Εισηγητής : Πρόεδρος
ΘΕΜΑ 2ο :

Έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Εισηγητής : Πρόεδρος 
ΘΕΜΑ 3ο :

Υπογραφή της «Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής winbank» με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του παραπάνω Συστήματος.
Εισηγήτρια : Ε. Αλοιμόνου 
ΘΕΜΑ 4ο :

Ανανέωση προγραμματικής σύμβασης με τον ΟΑΕΔ για το διάστημα από 01/01/2020 μέχρι 31/12/2020. 
Εισηγητής : Δήμαρχος
ΘΕΜΑ 5ο :

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για συμμετοχή στην επιτροπή καθορισμού πολυσύχναστων παραλιών ή μη νήσου Τήνου.
Εισηγητής : Πρόεδρος
ΘΕΜΑ 6ο :

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην επιτροπή του αρ. 35 της Υ.Α 3131/1999 (ΦΕΚ Β’ 444/1999).
Εισηγητής : Πρόεδρος
ΘΕΜΑ 7ο :

Λήψη απόφασης για παράταση το έργου «Εργασίες επισκευής, βελτίωσης και συμμόρφωσης, σύμφωνα με τα πρότυπα του συστήματος πιστοποίησης, παιδικής χαράς Λιμένα Τήνου.
Εισηγητής : Πρόεδρος 
ΘΕΜΑ 8ο :

Λήψη απόφασης για επανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μετά την ακύρωση της 177/2019  απόφασης από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. 
Εισηγητής : Δήμαρχος 
ΘΕΜΑ 9ο :
Επιλογή συμπαραστάτη του Δημότη και της επιχείρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4623/2019.
Εισηγητής : Πρόεδρος
ΘΕΜΑ 10ο :
Ανανέωση σύμβασης συνεργασίας μεταξύ Δήμου Τήνου  - ΚΟΙΝΣΕΠ Καλλονής Κελιών  και Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης  Ανακύκλωσης Α.Ε  για την συλλογή & ανακύκλωση διαχωρισμένων στην πηγή αποβλήτων συσκευασίας.
Εισηγητής : Πρόεδρος
ΘΕΜΑ 11ο :
Έγκριση της με αριθμό 5/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, περί αποδοχής του όρου 10.2 του σχεδίου δανειακής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Τήνου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκτέλεση του επενδυτικού έργου με τίτλο: «Έργα βελτίωσης ύδρευσης Τήνου» σύμφωνα με την αριθ. 775/2019 Πράξη του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
Εισηγητής : Δήμαρχος


Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου


Πέτρος Μαρκουΐζος Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας