Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019

17η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου ΤήνουΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Τήνος,  14 Δεκεμβρίου    2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                 Αριθμός Συνεδρίασης : 17/2019
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ                                   
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ        

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  ΗΠΡΟΣ :
1) Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου.
2) Τον Δήμαρχο Τήνου.
3) Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Τήνου.

4) Τους Προέδρους/Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα λάβει χώρα στο δημαρχιακό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ.), την 19 – 12 – 2019, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 12:30 μ.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως: 


ΘΕΜΑ 1ο:
Αποδοχή χρηματοδότησης στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου έργου LIFE Integrated Projects Environment (LIFE-IP CEI Greece) με τίτλο «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα» (Circular Economy Implementation in Greece).
Εισηγητής : Πρόεδρος
ΘΕΜΑ 2ο:
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Τήνου και της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου για την υλοποίηση της δράσης με τίτλο «Δημιουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής για την ανάδειξη του πεζοπορικού δικτύου της Τήνου».
Εισηγητής : Ευγενία Αλοιμόνου 
ΘΕΜΑ 3ο:
Χορήγηση παράταση εκτέλεσης του έργου «Εργασίες επισκευής, βελτίωσης και συμμόρφωσης σύμφωνα με τα πρότυπα του συστήματος πιστοποίησης, παιδικής χαράς Λιμένα Τήνου.
Εισηγητής : Πρόεδρος 
ΘΕΜΑ 4ο:
Λήψη απόφασης για την έγκριση συμμετοχής του Δήμου Τήνου στην Προγραμματική Σύμβαση με την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου για υλοποίηση του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών  για τα έτη 2020-2023.
Εισηγητής : Πρόεδρος 
ΘΕΜΑ 5ο:
Λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή ή μη  των τελών καθαριότητας και φωτισμού για το οικον. Έτος 2020. 
Εισηγητής : Δήμαρχος 
ΘΕΜΑ 6ο:
Λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή ή μη των τελών ύδρευσης και αποχέτευσης για το οικον. Έτος 2020. 
Εισηγητής : Δήμαρχος 
ΘΕΜΑ 7ο:
Συγκρότηση επιτροπών έτους 2020, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016.
Εισηγητής : Δήμαρχος
ΘΕΜΑ 8ο:
Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου, για το έτος 2020.
Εισηγητής : Πρόεδρος 
ΘΕΜΑ 9ο:
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Τήνου, στις Γενικές Συνελεύσεις και στα Διοικητικά Συμβούλια της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων Α.Ε.
Εισηγητής : Πρόεδρος 
ΘΕΜΑ 10ο:
Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των αιρετών του Δήμου Τήνου, για το έτος 2020
Εισηγητής : Πρόεδρος
ΘΕΜΑ 11ο:
Ορισμός δικαιούχων και προσδιορισμός της αποζημίωσης των μελών του δημοτικού συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 4483/2017.
Εισηγήτρια : Ε. Αλοιμόνου 
ΘΕΜΑ 12ο:
Έγκριση κανονισμού λειτουργίας και συγκρότηση επιτροπής αισθητικής. 
Εισηγητής : Πρόεδρος 
ΘΕΜΑ 13ο:
Έγκριση κανονισμού λειτουργίας και συγκρότηση επιτροπής αθλητισμού.
Εισηγητής : Πρόεδρος 
ΘΕΜΑ 14ο:
Επανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Ιδρύματος  με την επωνυμία «Μουσείο Κώστας Τσόκλης» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 παρ. 3 του Ν. 4635/2019.
Εισηγητής : Δήμαρχος
ΘΕΜΑ 15ο:
Επανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου – Άνδρου και εκλογή Αντιπροέδρου αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 παρ. 3 του Ν. 4635/2019.
Εισηγητής : Δήμαρχος 
ΘΕΜΑ 16ο:
Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου – Άνδρου και του Δήμου Τήνου για την  παραχώρηση  ενός αποφρακτικού οχήματος και ενός οχήματος απορριμματοφόρου.
Εισηγητής: Γεώργιος Σανταμούρης 
ΘΕΜΑ 17ο:
Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου & Αντιπροέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου - Άνδρου. 
Εισηγητής :Δήμαρχος 
ΘΕΜΑ 18ο:
Έγκριση σύμβασης χρησιδανείου με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τήνου – Άνδρου σχετικά με την δωρεά παραχώρηση Δημοτικού ακινήτου επί της οδού Μεγαλόχαρης 24.
Εισηγητής : Γεώργιος Σανταμούρης 
ΘΕΜΑ 19ο:
Λήψη απόφασης για απευθείας και χωρίς δημοπρασία μίσθωση ακινήτου για στέγαση του 3ου Νηπιαγωγείου Τήνου.
Εισηγήτρια : Λουκριτία Άνδροβικ – Ρουγγέρη
ΘΕΜΑ 20ο:
Προγραμματισμός πολιτιστικών εκδηλώσεων για το έτος 2020.
Εισηγητής: Εμμανουήλ Σώχος
ΘΕΜΑ 21ο
Λήψη απόφασης για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης του κλιμακίου Τήνου, της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας ΒΑ Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ, για το έτος 2020.
Εισηγήτρια : Ευγενία Αλοιμόνου Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού ΣυμβουλίουΠέτρος Μαρκουΐζος 
Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας