Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Τρίτη 2 Ιουλίου 2019

Οδηγίες του Δήμου Τήνου προς τους ιδιοκτήτες οικοπέδων για την αποψίλωση και απομάκρυνση των ξερών χόρτων για την αποτροπή του κινδύνου πυρκαγιάς


ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΤήνος 01 Ιουλίου 2019
Ταχ. Διεύθυνση: Ευαγγελιστρίας 72
Ταχ. Κώδικας: 84200
Τηλ: 22833 60109
Fax: 22833 60123

Οδηγίες του Δήμου Τήνου προς τους ιδιοκτήτες οικοπέδων για την αποψίλωση και απομάκρυνση των ξερών χόρτων για την αποτροπή του κινδύνου πυρκαγιάς

    Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Διάταξη αρ. 04/2012, ΦΕΚ 1346/Β/25-04-2012 “Καθορισμός προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών”, οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100μ από τα όριά τους, υποχρεούνται στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνσή τους, την απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά.
    Στους ανωτέρω χώρους απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς, η απόρριψη τσιγάρων – σπίρτων και άλλων υλών από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Οκτωβρίου.
    Σύμφωνα με τον ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87/Α/2010, άρθρο 94 παρ. 1 περίπτ. 26 εδάφ. β΄, ο Δήμος οφείλει να μεριμνά για την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων έχει την υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού και επιβολής κυρώσεων (πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, βεβαίωση εις βάρος του υπόχρεου της ισόποσης σχετικής δαπάνης του δήμου προς καθαρισμό και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του ποινικού Κώδικα). 
    Για τους ανωτέρω λόγους ο Δήμος Τήνου καλεί τους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεως Τήνου και οικισμών της νήσου Τήνου και σε απόσταση μέχρι 100μ από τα όριά τους να συμμορφωθούν με την παραπάνω διάταξη και να προβούν στον άμεσο καθαρισμό των χώρων αυτών. 
    Επισημαίνουμε ότι  καθ’ όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου θα διενεργούνται από τον Δήμο μας έλεγχοι για την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού.
   
   
   


Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας