Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Τρίτη 25 Ιουνίου 2019

Αποκομιδή των ογκωδών στην Τήνο.


ΔΗΜΟΣ THNΟΥ                                                                             Τήνος, 25/06/2019
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ                   
Ταχ. Δνση: Ευαγγελιστρίας 72                                                 
ΤΗΛ:   2283360106                                                                     
ΦΑΞ:   2283360139
e-mail: dt@1516.syzefxis.gov.grΑποκομιδή των ογκωδών στην Τήνο.


                Δημότες και επισκέπτες του νησιού μας.
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα ογκώδη αστικά απορρίμματα, όπως παλιά    έπιπλα, άχρηστες οικιακές συσκευές, στρώματα, κλπ και τα προϊόντα κηπουρικών εργασιών όπως κλαδιά, φύλλα, χόρτα, γκαζόν κλπ, δεν παραλαμβάνονται από το σύστημα αποκομιδής των απορριμμάτων του Δήμου. Η αποκομιδή τους δε, αποτελεί εργασία που επιβαρύνει ιδιαίτερα τις λειτουργικές δαπάνες του Δήμου.


Η αποκομιδή τους γίνεται σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία (σύμφωνα πάντα με   τον ισχύοντα Κανονισμό Καθαριότητας).


  • Οι ενδιαφερόμενοι για την απόρριψη των παραπάνω απορριμμάτων μπορούν να τα μεταφέρουν με ίδια μέσα, στους χώρους εναπόθεσης απορριμμάτων (ή ειδικών απορριμμάτων) του Δήμου, που υποδεικνύονται από την Υπηρεσία, κατά τις ώρες που αυτοί λειτουργούν.
  • Σε περίπτωση αδυναμίας του ενδιαφερόμενου να τα μεταφέρει με ίδια μέσα, αυτός οφείλει να ενημερώσει την Υπηρεσία Καθαριότητας, ώστε να προβεί στη αποκομιδή τους, από κατάλληλο χώρο και βάσει του προγράμματος αποκομιδής της Υπηρεσίας. 


   Βασικές προϋποθέσεις της αποκομιδής αυτής είναι:


  • Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να αποθέσει τις Τετάρτες τα απορρίμματα σε σημείο που δεν εμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών ,οχημάτων και την Πέμπτη θα περνάει να τα παίρνει το φορτηγό και οι υπάλληλοι από την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου.
  • Τα ογκώδη αντικείμενα (έπιπλα, στρώματα κλπ) θα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από οργανικά απορρίμματα ή μπάζα.
  • Για την εύκολη φόρτωσή τους τα φύλλα, υπόλοιπα καθαρισμού κήπων, γκαζόν κλπ συσκευάζονται σε σάκους. Τα υπόλοιπα κοπής δέντρων, θάμνων, κλαδιά, κλπ συσκευάζονται σε ελαφρά δεμάτια, δεμένα με ανθεκτικό σχοινί ή σύρμα.
  • Η εναπόθεση οικοδομικών υλικών ή μπαζών στους κοινούς κάδους απορριμμάτων και στους κάδους ανακύκλωσης τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο.
  • Για την απόρριψη υπερβολικά μεγάλης ποσότητας ογκωδών απορριμμάτων (μεγαλύτερες των ανωτέρω ορίων) οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να τα μεταφέρουν με ίδια μέσα και έξοδα, στους χώρους εναπόθεσης απορριμμάτων του Δήμου.


Σε περίπτωση μη τήρησης όλων των ανωτέρω, η απόρριψη ογκωδών απορριμμάτων θεωρείται ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων στο περιβάλλον και τιμωρείται με πρόστιμο, κυμαινόμενο κατά περίπτωση.


          Ενδεικτικά ενημερώνουμε ότι:


Α/Α
Περιγραφή παράβασης
Επιβαλλόμενο
πρόστιμο σε ευρώ (€)
1
Ρύπανση μνημείων, αγαλμάτων, αρχαιολογικών χώρων και λοιπών δημοσίων κτιρίων
500
2
Ρύπανση αστικού εξοπλισμού (παγκάκια, κάδοι κ.λ.π.)
100
3
Παρεμπόδιση τοποθέτησης κάδων και μέσων, μηχανικής αποκομιδής - αυθαίρετη αφαίρεση αυτών
100
4
Μερική ή ολική καταστροφή κάδων απορριμμάτων βανδαλισμοί ή κλοπή
300
5
Επικόλληση αυτοκόλλητων ή γράψιμο
συνθημάτων σε κάδους ή σε πινακίδες σήμανσης
50
6
Απόθεση σε κάδους στερεά απόβλητα που δεν είναι οικιακά και ειδικότερα απόβλητα βαριά, αιχμηρά, ογκώδη, εύφλεκτα, τοξικά, μολυσματικά ή αδρανή υλικά, κλπ ,τα οποία μπορούν να προκαλέσουν φθορά στους κάδους ή στα απορριμματοφόρα ή ακόμη και να προκαλέσουν ατύχημα στους εργαζόμενους
100
7
Τοποθέτηση απορριμμάτων έξω από ξένη ιδιοκτησία, κρέμασμα απορριμμάτων σε δένδρα κάδους  ή ρίψη αυτών στο δρόμο και το πεζοδρόμιο
50
8
Μη ελαχιστοποίηση του όγκου των πάσης φύσεως απορριμμάτων που προέρχονται από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και  επιχειρήσεις
50
9
Ογκώδη άχρηστα αντικείμενα στο πεζοδρόμιο ή σε κοινόχρηστους χώρους και οδόστρωμα
100
10
Ογκώδη απορρίμματα (απόβλητα) οικιακού τύπου από καταστήματα, γραφεία κ.λ.π., των οποίων δεν έχει γίνει ελαχιστοποίηση του όγκου τους (χαρτοκιβώτια, ξυλοκιβώτια κλπ)
100
11
Ξερά φύλλα, άνθη, δέντρα, θάμνοι, απορρίμματα κήπου χωρίς σακούλες
50
12
Εναπόθεση υπολοίπων κοπής δένδρων ή θάμνων ή κλαριών σε πεζοδρόμια ή κοινόχρηστους χώρους χωρίς υπόδειξη των Υπηρεσιών του Δήμου
100
13
Προσωρινή  αποθήκευση λιπών  και  ελαίων αλλά  και  κάθε  άλλου  υγρού  αποβλήτου (λύματα, χημικές ουσίες κλπ.) σε κάδους ή η  απόρριψή  τους  σε  αγωγούς  ομβρίων υδάτων (σχάρες).
100
14
Εσκεμμένη εγκατάλειψη ή απόρριψη αντικειμένων  συσκευασιών ή μπαζών και οικοδομικών υλικών από εργολάβους ή κάθε είδους επαγγελματίες σε δρόμους, κοινόχρηστους ή ιδιόκτητους χώρους
300
15
Χαρτιά στους δρόμους από πεζούς ή εποχούμενους. Απόρριψη χαρτιών και λοιπών μικροαντικειμένων στους δρόμους και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους από πεζούς περιπατητές ή από αυτοκίνητα
20
16
Ρύπανση, με λάδια, κάθε είδους οχημάτων που εγκαταλείπονται στο οδόστρωμα ή άλλους κοινόχρηστους χώρους. Μη ειδοποίηση σε περίπτωση διαρροής λαδιών από σύγκρουση
100
17
Ρύποι κατοικίδιων ζώων που ρυπαίνουν δρόμους, παιδικές χαρές κ.λ.π.
50
18
Ρύπανση με αφίσες, διαφημιστικά έντυπα, συνθήματα
50
19
Πλαίσια ή διαφημίσεις αυθαίρετες σε κοινόχρηστους χώρους
200
20
Εναπόθεση από καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος υπολειμμάτων τροφών (κρέας, κόκκαλα, ψάρια) έξω από κάδους
200 ανά αντικείμενο, σακούλα ή συσκευασία
21
Απόθεση σε μη επιτρεπόμενους χώρους από κατηγορίες καταστημάτων που κατά την κρίση της Υπηρεσίας Καθαριότητας είτε παράγουν υπερβολικά μεγάλες ποσότητες αστικών στερεών αποβλήτων, είτε τα απόβλητα αυτά λόγω σύνθεσης, είδους, ή και ποιότητας διαφέρουν από τα υπόλοιπα αστικά στερεά απόβλητα ( ξενοδοχεία, οι υπεραγορές (super markets), τα εστιατόρια, τα κρεοπωλεία, τα ιχθυοπωλεία, τα οπωροπωλεία καθώς και  επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος)
100
22
Έλλειψη φροντίδας από τα καταστήματα, εν γένει, συσκευασίας των απορριμμάτων. Παρέκκλιση από το ωράριο αποκομιδής
50
23
Ρύπανση από λαϊκές αγορές και χώρων άσκησης υπαίθριου εμπορίου
20 για μικροαπορ-ρίμματα.
50 για εγκαταλελειμμένες συσκευασίες.
100 για λοιπά προϊόντα χύμα
24
Διασπορά φορτίου από φορτηγά
200
25
Ρύπανση από φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων
50
26
Εγκατάλειψη οχήματος σε δρόμο, ξένη ιδιοκτησία ή άλλο κοινόχρηστο χώρο
100
27
Ακάθαρτα οικόπεδα ή έλλειψη περίφραξης και αποψίλωσης
200
28
Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος που δεν μεταφέρουν τα  υπολείμματα σε κάδους πλην παραλιακής ζώνης
50
29
Ακατάλληλα μαγειρικά έλαια που εναποθέτονται εκτός ειδικών δεξαμενών συγκέντρωσης
50
30
Απόρριψη αποβλήτων προερχόμενων από βιοτεχνίες συνεργεία και άλλες μονάδες παραγωγής
300
31
Εγκατάλειψη οχημάτων
100
32
Απόρριψη αποβλήτων από υγειονομικές μονάδες
200
33
Απόρριψη επικίνδυνων αποβλήτων
500
34
Ρύπανση και βανδαλισμοί Δημοτικών Αφοδευτηρίων
100
35
Μη έγκαιρη απομάκρυνση οχημάτων, εμποδίων ή άλλων αντικειμένων που παρεμποδίζουν τον προγραμματισμένο καθαρισμό οδών, πλατειών ή άλλων χώρων παρά τη σχετική ανακοίνωση της υπηρεσίας
100
36
Ρύπανση δημόσιων χώρων που χρησιμοποιούνται από  επιχειρήσεις
100
37
Ρύπανση από εκδηλώσεις
200
38
Εναπόθεση σύμμεικτων απορριμμάτων σε κάδους ανακύκλωσης
50
39
Απόρριψη απορριμμάτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε μη επιτρεπόμενους χώρους
50
40
Απόρριψη ελαστικών, ορυκτέλαιων και συσσωρευτών αυτοκινήτων και μηχανημάτων
100
41
Καύση απορριμμάτων εντός οικισμού 
100Ο Αντιδήμαρχος ΠεριβάλλοντοςΕυάγγελος Περιάλης
Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας