Εμφανιζόμενη ανάρτηση

 

Δευτέρα 1 Απριλίου 2019

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου


                                                     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Τήνος,  1  Απριλίου    2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                     Αριθμός Συνεδρίασης : 08/2019
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ                                                    
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                     


Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΠΡΟΣ :
1) Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου.
2) Τον Δήμαρχο Τήνου.
3) Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Τήνου.
4) Τους Προέδρους/Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα λάβει χώρα στο δημαρχιακό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ.), την 5η Απριλίου 2019, ημέρα Παρασκευή   και ώρα 13.00 μ.μ.  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, σε καθένα από τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως :

ΘΕΜΑ 1ο:
Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 1.393.000,00 € από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι  στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι για την εκτέλεση του έργου «Έργα βελτίωσης ύδρευσης Τήνου».
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο:
Λήψη απόφασης για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.
Εισηγήτρια : Πρόεδρος

ΘΕΜΑ 3ο:
Έγκριση πρακτικού κλήρωσης επιτροπής προσωρινής παραλαβής έργων.
Εισηγήτρια : Λ. Άνδροβικ

ΘΕΜΑ 4ο:
Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2019 του κληροδοτήματος Κωνσταντίνου Σαρδελά.
Εισηγητής :  Ε. Σώχος

ΘΕΜΑ 5ο:
Λήψη απόφασης για αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Δήμου Τήνου».
Εισηγητής : Κ. Ψάρρος

ΘΕΜΑ 6ο:
Λήψη απόφασης για αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τήνου.
Εισηγήτρια : Λ. Άνδροβικ

ΘΕΜΑ 7ο:
Ανανέωση σύμβασης συνεργασίας μεταξύ Δήμου Τήνου  - ΚΟΙΝΣΕΠ Καλλονής Κελιών  και Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης  Ανακύκλωσης Α.Ε  για την συλλογή & ανακύκλωση διαχωρισμένων στην πηγή αποβλήτων συσκευασίας.
Εισηγητής : Π. Μίντζας

ΘΕΜΑ 8ο:
Εξειδίκευση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6434 με τίτλο  «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων» για την παροχή υπηρεσίας ημερήσιας ηλεκτρονικής αποδελτίωσης.
Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη

ΘΕΜΑ 9ο:
Εξειδίκευσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6117.0003 με τίτλο «έξοδα συντήρησης και λειτουργίας site Δήμου Τήνου» για την παροχή υπηρεσίας «Συντήρηση και λειτουργία του WEBSITE Tinos.gr.
Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη

ΘΕΜΑ 10ο:
Εξειδίκευσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6117.0007 με τίτλο «Δημιουργία & διαχείριση ψηφιακού περιεχομένου» για την παροχή υπηρεσίας «Ενέργειες ψηφιακής επικοινωνίας και συμβουλευτικές υπηρεσίες διαφημιστικής προβολής.  
Εισηγήτρια : Α. Δεληγιάννη


Ανακοίνωση εγγράφων αναφορών και αιτήσεων
Η  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ευγενία Αλοιμόνου
Share:

Σύστημα Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων

Ανακύκλωσε. Κέρδισε!

Προγράμματα Δήμου χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΠΥΔΗΤ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΣΠΑ

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Video: Συνεδριάσεις Δ..Σ

δημοτικο λιμενικο ταμειο τηνου - ανδρου

live camera Η πόλη της Τήνου από το Βίντσι

live camera Το λιμανι του πανορμου

Η κίνηση των πλοίων στο νησί μας