Τρίτη, 8 Ιανουαρίου 2019

Απάντηση σε αίτημα συμπληρωματικών πληροφοριών που αφορούν τη συμπλήρωση του ΤΕΥΔ σχετικά με το διαγωνισμό "Προμήθεια σκυροδέματος και ασφαλτομίγματος 2019"

Share:

Πρόγραμμα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories