Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου 2019

Απάντηση σε αίτημα συμπληρωματικών πληροφοριών που αφορούν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας "Προμήθεια οχημάτων Δήμου Τήνου" ( Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ) Αρ. διακ. 10948 - Συστημικός αριθμός 66468 (ομάδα 2)

Share:

Πρόγραμμα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories