Σάββατο, 1 Δεκεμβρίου 2018

Ανακοίνωση σχετικά με την αποκομιδή των απορριμμάτων.


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Όπως αποφάσισε το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Τήνου, 

λόγω της πυρκαγιάς στο χώρο του δεματοποιητή στην περιοχή "Κοσσίνι", δεν θα 

πραγματοποιηθεί αποκομιδή των απορριμμάτων.   
Share:

Πρόγραμμα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories