Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2018

Προμήθεια, μεταφορά, παράδοση και εγκατάσταση σε πλήρη και κανονική λειτουργία φορητής μονάδας αφαλάτωσης θαλασσινού ύδατος με την μέθοδο της αντίστροφης όσμωσης, δυναμικότητας 1.000m3/day.

Share:

Πρόγραμμα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories