Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2018

Διακήρυξη Δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες της υπηρεσίας Ύδρευσης του Δήμου ΤήνουShare:

Πρόγραμμα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories