Πέμπτη, 4 Οκτωβρίου 2018

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 8.10.2018 (2η συνεδρίαση)

           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τήνος, 4 Οκτωβρίου 2018
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ                 Αριθμός Συνεδρίασης: 27/2018
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   


Π  Ρ Ο  Σ Κ Λ  Η Σ Η


ΠΡΟΣ:
1) Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Τήνου.
2) Τον Δήμαρχο Τήνου.
3) Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Τήνου.
4) Τους Προέδρους/Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5  του Ν. 3852/2010, ΣΑΣ ΚΑΛΩ
να προσέλθετε σε Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στο
Δημαρχιακό Κατάστημα την 8η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 για
τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στο παρακάτω θέμα της ημερησίας διατάξεως :

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ:
Έγκριση ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσεως και απολογισμού του
Δήμου Τήνου για τη χρήση 2014.
Εισηγητής : Δήμαρχος


Η  Πρόεδρος του  Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΛΟΙΜΟΝΟΥ
Share:

Πρόγραμμα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories