Τετάρτη, 8 Αυγούστου 2018

Διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την "Προμήθεια καυσίμων & Ελαιολιπαντικών Δήμου Τήνου και Νομικών Προσώπων 2018-2019"

Share:

Πρόγραμμα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

video: Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ

Categories